Simultaneous Determination of Caffeine and Pyridoxine in Energy Drinks using Differential Pulse Voltammetry at Glassy Carbon Electrode Modified with Nafion®

Show simple item record

dc.contributor.author Nawar, Amir Shaaban Farag Moham cze
dc.contributor.author Pravcová, Kateřina cze
dc.contributor.author Česlová, Lenka cze
dc.contributor.author Vytřas, Karel cze
dc.contributor.author Sýs, Milan cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T12:53:02Z
dc.date.available 2020-03-19T12:53:02Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 1040-0397 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74926
dc.description.abstract A new voltammetric method for simultaneous determination of caffeine and pyridoxine present in different types of commercial energy drinks has been developed. This electroanalytical method is based on anodic oxidation of these biologically active nitrogen-containing heterocycles at glassy carbon electrode covered with thin layer of sulfonated fluoropolymer Nafion® using differential pulse voltammetry in 0.1 M Britton-Robinson buffer of pH 4.5 at potential step 5 mV, potential amplitude 70 mV, and scan rate 50 mV/s. Linear ranges for caffeine and pyridoxine determination were 63.1-600 µM and 7.5-200 µM with the detection limits of 18.9 and 2.2 µM, respectively. It was validated using high-performance liquid chromatography with spectrophotometric detection. Obtained results have shown that voltammetric approach is very simple and low-cost analytical method which can be used for routine determination of caffeine and pyridoxine in energy drinks. eng
dc.format p. 1511-1516 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Wiley-VCH eng
dc.relation.ispartof Electroanalysis, volume 31, issue: 8 eng
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Caffeine eng
dc.subject pyridoxine eng
dc.subject glassy carbon electrode eng
dc.subject Nafion® eng
dc.subject differential pulse voltammetry eng
dc.subject energy drinks eng
dc.subject Kofein cze
dc.subject pyridoxin cze
dc.subject elektroda ze skelného uhlíku cze
dc.subject Nafion® cze
dc.subject diferenciální pulzní voltametrie cze
dc.subject energetické nápoje cze
dc.title Simultaneous Determination of Caffeine and Pyridoxine in Energy Drinks using Differential Pulse Voltammetry at Glassy Carbon Electrode Modified with Nafion® eng
dc.title.alternative Simultánní stanovení kofeinu a pyridoxinu v energetických nápojích pomocí diferenciální pulzní voltametrie na elektrodě ze skelného uhlíku modifikované Nafionem (R) cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Byla vyvinuta nová voltametrická metoda pro simultální stanovení kofeinu a pyridoxinu přítomného v různých typech komerčních energetických nápojů. Tato elektroanalytická metoda je založena na anodické oxidaci těchto biologicky aktivních heterocyklů obsahujících dusík na elektrodě ze skelného uhlíku pokryté tenkou vrstvou sulfonovaného fluoropolymeru Nafionu® pomocí diferenciální pulzní voltametrie v 0,1 M Britton-Robinsonově pufru o pH 4,5 v potenciálním kroku 5 mV , potenciální amplituda 70 mV a rychlost snímání 50 mV/s. Lineární rozsahy pro stanovení kofeinu a pyridoxinu byly 63,1 až 600 µM a 7,5 až 200 µM s detekčními limity 18,9 a 2,2 µM, v tomto pořadí. Byla validována pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie se spektrofotometrickou detekcí. Získané výsledky ukázaly, že voltametrický přístup představuje jednoduchou a nízkonákladovou analytickou metodu, kterou lze použít k rutinnímu stanovení kofeinu a pyridoxinu v energetických nápojích. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.1002/elan.201800646 eng
dc.relation.publisherversion https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/elan.201800646 eng
dc.identifier.wos 000479081100012 eng
dc.identifier.obd 39883108 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account