Lokálně pokročilý kolorektální karcinom v těhotenství

Show simple item record

dc.contributor.author Němcová, Iva cze
dc.contributor.author Gloserová, Petra cze
dc.contributor.author Kubát, Jan cze
dc.contributor.author Hensel, Germund cze
dc.contributor.author Košťál, Milan cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T12:45:58Z
dc.date.available 2020-03-19T12:45:58Z
dc.date.issued 2019 cze
dc.identifier.issn 1210-7832 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74867
dc.description.abstract Cíl práce: Upozornit na problematiku diagnostiky a management léčby kolorektálního karcinomu v graviditě. Typ práce: Kazuistika. Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje. Vlastní pozorování: Formou kazuistiky prezentujeme případ 24leté sekundigravidy se záchytem karcinomu rekta v 34. týdnu gravidity manifestujícího se průjmovitou stolicí a bolestmi břicha. Vzhledem k podcenění klinických příznaků bylo onemocnění diagnostikováno v pokročilém stadiu. Závěr: Diagnostikovat kolorektální karcinom v graviditě může být obtížné vlivem přisuzování symptomů běžnému průběhu gravidity. Díky tomu nacházíme u těhotných žen pokročilá stadia onemocnění častěji než v běžné populaci. Management léčby je založen na mezioborové spolupráci s ohledem na gestační stáří. cze
dc.format p. 208-211 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
dc.relation.ispartof Česká gynekologie, volume 84, issue: 3 cze
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject kolorektální adenokarcinom cze
dc.subject těhotenství cze
dc.subject průjem v těhotenství cze
dc.subject císařský řez cze
dc.subject colorectal adenocarcinoma eng
dc.subject pregnancy eng
dc.subject diarrhea in pregnancy eng
dc.subject caesarean section eng
dc.title Lokálně pokročilý kolorektální karcinom v těhotenství cze
dc.title.alternative Locally advanced colorectal cancer in pregnancy eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Objective: To highlight the issue of diagnostics and treament management in colorectal cancer of pregnant women. Design: Case report. Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Pardubice Hospital. Case report: We present a case of 24-year-old secundigravida, carcinoma in the 34th week of pregnancy manifested by diarrhea and abdominal pain. Due to underestimation of clinical signs, the disease was diagnosed at an advanced stage. Conclusion: Diagnosis of colorectal cancer in pregnancy may be difficult due to attribution of symptoms to normal pregnancy. As a result, we find advanced stages of disease in pregnant women more often than in the general population. Treatment management is based on interdisciplinary collaboration with regard to gestational age. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-gynekologie/2019-3-7/lokalne-pokrocily-kolorektalni-karcinom-v-tehotenstvi-113048 cze
dc.identifier.obd 39882807 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account