Displacement Washing of Kraft Pulp at Various Wash Water Temperature

Show simple item record

dc.contributor.author Potůček, František cze
dc.contributor.author Rahman, Md. Mostafizur cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T12:33:07Z
dc.date.available 2020-03-19T12:33:07Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 1336-3824 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74756
dc.description.abstract The aim of this paper was to investigate the influence of the wash liquid temperature on the displacement washing efficiency of unbeaten unbleached kraft coniferous pulp. The simple axially dispersed plug flow model comprising one dimensionless criterion, the Péclet number, was used for displacement washing of black liquor from packed fibre bed using pure wash water with temperature of 10 to 60 °C. The pulp fibre beds were characterised by their hydraulic resistance, average specific resistance, porosity, and equivalent pore diameter, influencing the flow of wash liquid through pulp bed. From breakthrough curves, the wash yield and the Péclet number were evaluated. The results obtained showed that the wash yield is mainly influenced by the Péclet number, characterising the time dependence of alkali lignin removal from the pulp bed, however, the effect of the wash water temperature upon the wash yield was not proved in the given temperature range. eng
dc.format p. 51–61 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Acta Facultatis Xylologiae Zvolen, volume 61, issue: 2 eng
dc.rights open access eng
dc.subject displacement washing eng
dc.subject fibre bed resistance eng
dc.subject kappa number eng
dc.subject kraft pulp eng
dc.subject wash yield. eng
dc.subject vytěsňovací praní cze
dc.subject odpor vrstvy vláken cze
dc.subject kappa číslo cze
dc.subject sulfátová buničina cze
dc.subject výtěžek praní cze
dc.title Displacement Washing of Kraft Pulp at Various Wash Water Temperature eng
dc.title.alternative Vytěsňovací praní sulfátové buničiny při různé teplotě prací kapaliny cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Pro nebělenou buničinu uvařenou ze dřeva jehličnanů byl vyšetřován vliv teploty prací kapaliny na účinnost vytěsňovacího praní. Jednoduchý axiální disperzní tokový model obsahující bezrozměrné Pécletovo kritérium byl použitý k popisu vytěsňování černého louhu z vrstvy vláken buničiny prací vodou o teplotě 10 až 60 °C. Vrstva vláken byla charakterizována jejím hydraulickým odporem, průměrnou mezerovitostí a ekvivalentním průměrem póru. Prací výtěžek a Pécletovo kritérium byly vyhodnoceny na základě pracích vytěsňovacích křivek. Získané výsledky ukázaly, že prací výtěžek je ovlivněný zejména Pécletovým kritériem, které charakterizuje časovou závislost vytěsňovaní alkalického ligninu z vrstvy vláken. V daném teplotním rozmezí se vliv teploty na účinnost praní jednoznačně neprojevil. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.17423/afx.2019.61.2.05 eng
dc.relation.publisherversion https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/05-02-19_1.pdf eng
dc.project.ID SGS_2019_005/Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů eng
dc.identifier.wos 000448690700008
dc.identifier.obd 39883162 eng
dc.note POTŮČEK, F., RAHMAN, M. Displacement Washing of Kraft Pulp at Various Wash Water Temperature. Acta Facultatis Xylologiae Zvolen, 2019, vol. 61, no. 2, pp. 51 – 61. ISSN 1336-3824. DOI: 10.17423/afx.2019.61.2.05 This work was supported by the Internal Grant Agency of University of Pardubice under the research project SGS_2019_005 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account