Simultaneous measurement of detonation velocity and detonation front curvature using fiber optic probe

Show simple item record

dc.contributor.author Künzel, Martin cze
dc.contributor.author Vodochodský, Ondřej cze
dc.contributor.author Kučera, Jindřich cze
dc.contributor.author Pachman, Jiří cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T12:17:12Z
dc.date.available 2020-03-19T12:17:12Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.isbn 978-80-7560-210-7 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74622
dc.description.abstract The paper describes a novel technique of measurement of two key parameters of detonation wave, velocity and front curvature, at the same section of a cylindrical explosive charge. The measurement technique utilizes a perforated fiber optic probe which crosses the tested charge under an angle of 45°. Small holes drilled in the probe core act as air voids and produce light pulses upon arrival of the detonation wave. Curved front of the detonation wave passing along this probe causes nonlinear time distribution of the light pulses which can be analyzed to determine both detonation velocity and shock front curvature. The technique was tested on melt casted charges of erythritol tetranitrate and also on a powdered mixture of ammonium nitrate and aluminium. The resulting detonation velocity was in a perfect agreement with previously measured and calculated values. eng
dc.format p. 503-508 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Univerzita Pardubice eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 22nd Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials eng
dc.rights pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Fiber optic probe, Detonation front curvature, Detonation velocity, Erythritol tetranitrate eng
dc.subject Plastová optická sonda cze
dc.subject Zakřivení čela detonační vlny cze
dc.subject Detonační rychlost cze
dc.subject Erytritol tetranitrát cze
dc.title Simultaneous measurement of detonation velocity and detonation front curvature using fiber optic probe eng
dc.title.alternative Simultánní měření detonační rychlosti a zakřivení čela detonační vlny pomocí vláknové optické sondy cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek popisuje novou techniku měření dvou klíčových parametrů detonační vlny - rychlosti a zakřivení čela ve stejné části válcové nálože. Měřicí technika využívá perforovanou optickou sondu, která prochází testovanou náloží pod úhlem 45 °. Malé otvory vyvrtané v jádru sondy fungují jako vzduchové dutiny a po příchodu detonační vlny vytvářejí světelné impulzy. Zakřivené čelo detonační vlny procházející podél této sondy způsobuje nelineární časové rozložení světelných pulzů, které lze analyzovat k určení detonační rychlosti i zakřivení čela. Tato technika byla testována na litých náložích erythritol tetranitrátu a také na práškové směsi dusičnanu amonného a hliníku. Výsledná detonační rychlost byla v dokonalé shodě s dříve naměřenými a vypočtenými hodnotami. cze
dc.event The 22nd International Seminr New Trends in Research of Energetic Materials (10.04.2019 - 12.04.2019, Pardubice) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2019_002/Chemie a pokročilé technologie nových organických sloučenin ? syntéza, charakterizace, reaktivita, užitné vlastnosti a jejich bezpečnost eng
dc.identifier.obd 39883061 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account