Textbook Evaluation from the Perspective of Developing Reading Skills in Lower-secondary learners

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černá, Monika
dc.contributor.author Kubátová, Barbora
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:04:09Z
dc.date.available 2020-02-05T10:04:09Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-11-29
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74582
dc.description.abstract This bachelor thesis deals with the evaluation of a selected EFL textbook from the perspective of developing reading comprehension. The theoretical part at first puts reading into the context of English language teaching and learning. Subsequently, it discusses issues concerning developing reading skills that appear on the evaluation list of criteria. Finally, it defines the concept of textbook and discusses its functions and roles in the process of foreign language teaching and learning. In the practical part the individual activities developing reading comprehension are analysed and evaluated according to the list of criteria, which was created on the basis of the findings in the theoretical part. eng
dc.format 71 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject reading comprehension eng
dc.subject reading activities eng
dc.subject textbooks eng
dc.subject evaluation eng
dc.subject list of criteria eng
dc.subject čtení s porozuměním cze
dc.subject čtecí aktivity cze
dc.subject učebnice cze
dc.subject hodnocení cze
dc.subject seznam kritérií cze
dc.title Textbook Evaluation from the Perspective of Developing Reading Skills in Lower-secondary learners eng
dc.title.alternative Hodnocení učebnice z hlediska rozvoje čtení s porozuměním u žáků na druhém stupni základních škol cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Zitková, Helena
dc.date.accepted 2020-01-29
dc.description.abstract-translated Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením vybrané učebnice anglického jazyka z hlediska rozvoje čtení s porozuměním. Teoretická část nejprve zasazuje čtení do kontextu vyučování a učení se anglickému jazyku. Následně rozebírá otázky týkající se rozvoje čtecích dovedností, které se objevují na seznamu hodnotících kritérií. Na závěr definuje pojem učebnice a diskutuje funkce a role učebnice v procesu výuky a učení se cizím jazykům. V praktické části jsou jednotlivé aktivity rozvíjející čtení s porozuměním analyzovány a hodnoceny podle seznamu kritérií, který byl vytvořen na základě zjištění teoretické části. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk - specializace v pedagogice cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka představila svoji práci na mimořádně vysoké úrovni a stejným způsobem s komisí diskutovala o dílčích připomínkách. Komise se shodla na hodnocení A. cze
dc.identifier.stag 37307
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account