Analýza rizik internetového bankovnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petr, Pavel
dc.contributor.author Vojtíšková, Pavlína
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:03:21Z
dc.date.available 2020-02-05T10:03:21Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-11-27
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74572
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na rizika internetového bankovnictví a jejich analýzu. V úvodních dvou částech jsou popsány současné možnosti využívání internetového bankovnictví v souvislosti s nejčastějšími hrozbami, kterým uživatelé internetového bankovnictví mohou čelit. V následujících dvou částech práce je zpracována analýza možných rizik internetového bankovnictví a předložen návrh opatření vedoucích k jeho bezpečnějšímu užívání. Práce dochází k závěru, že největší riziko v oblasti využívání internetového bankovnictví stále představuje uživatel sám. cze
dc.format 74 s.
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Analýza rizik cze
dc.subject internetové bankovnictví cze
dc.subject hrozby internetu cze
dc.subject zabezpečení internetového bankovnictví cze
dc.subject Risk analysis eng
dc.subject internet banking eng
dc.subject internet threats eng
dc.subject internet banking security eng
dc.title Analýza rizik internetového bankovnictví cze
dc.title.alternative Internet banking risk analysis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-01-15
dc.description.abstract-translated The present bachelor thesis focuses on internet banking risks and their analysis. The first two parts describe the current possibilities of internet banking in relation to the most frequent threats internet banking users may face. The following two parts present an analysis of possible internet banking risks as well as proposed measures aiming at safer use internet banking. The thesis draws the conclusion that it is still the user who represents the most serious risk in the area of internet banking. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence <p>Studentka přednesla obhajobu práce s&nbsp;názvem: Analýza rizik internetového bankovnictví. Cílem práce je analyzovat možná rizika online elektronického bankovnictví z&nbsp;hlediska uživatelského přístupu prostřednictvím internetu a návrh možných opatření.</p> <p>Otázky dle posudku vedoucího bakalářské práce:</p> <ol> <li> <p>Pokuste se charakterizovat vnímání rizika a využívané technologie při využívání internetového bankovnictví osob do třiceti let a nad šedesát let?</p> </b> <li> <p>Jaké jsou vaše zkušenosti s&nbsp;touto oblastí?</p> </b> <li> <p>Jak byla provedena analýza rizik internetového bankovnictví?</p> </b> </ol> <p>Studentka na otázky reagovala.</p> cze
dc.identifier.stag 37121
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account