Regionální souvislosti Průmyslu 4.0

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maštálka, Martin
dc.contributor.author Hrabčuková, Kateřina
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:03:21Z
dc.date.available 2020-02-05T10:03:21Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74571
dc.description.abstract Jedním z determinantů výkonnosti regionu je úspěšnost malých a středních podniků. Jejich činnost je často spjata přímo s regionem, ve kterém působí a jsou tak do jisté míry závislé na regionálním prostředí. Velkou výzvou, která před těmito podniky stojí, je adaptace na podmínky tzv. čtvrté průmyslové revoluce. Cílem této práce je na základě analýzy současné situace vyhodnotit připravenost podniků ve vybraném regionu na příchod Průmyslu 4.0. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Průmysl 4.0 cze
dc.subject region cze
dc.subject malé a střední podniky cze
dc.subject digitalizace cze
dc.subject Industry 4.0 eng
dc.subject region eng
dc.subject small and medium-sized enterprises eng
dc.subject digitisation eng
dc.title Regionální souvislosti Průmyslu 4.0 cze
dc.title.alternative Industry 4.0 in the regional context eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-01-14
dc.description.abstract-translated One of the determinants of a performance of the region is the success rate of small and medium-sized enterprises. Their activity is mostly linked directly with the region in which it operates. A big challenge of these enterprises is adaptation to the conditions of the fourth industrial revolution. The aim of this work is on the basis of the analysis of the current situation to evaluate the preparedness of the enterprises in the region to the Industry 4.0. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D40213
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu práce s názvem: Regionální souvislosti Průmyslu 4.0. Cílem práce bylo na základě analýzy současné situace vyhodnotit připravenost podniků ve vybraném regionu na příchod Průmyslu 4.0. Otázky dle posudku vedoucího bakalářské práce: Jaké si myslíte, že stojí největší výzvy související s Průmyslem (resp. Společností) 4.0 před Vámi osobně? Jaká pozitiva pro společnost (ne v ekonomickém smyslu) vidíte v implementaci principů Průmyslu 4.0? Jaký byl základní soubor pro dotazník, byl splněn cíl BP? Studentka na otázky reagovala. cze
dc.identifier.stag 36921
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account