Historie každodennosti horníků v 1. polovině 20. století v Čechách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hanulík, Vladan
dc.contributor.author Bárta, Adam
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:02:53Z
dc.date.available 2020-02-05T10:02:53Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-11-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74566
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí každodenního života horníků v Čechách v první polovině 20. století. Práce pomocí jednotlivých kapitol analyzuje faktory, které ovlivňovaly každodennost horníků. Mezi hlavní témata práce patří stravování, bydlení, odívání, volný čas, život hornických žen a dětí, motivace k výběru profese horníka nebo také profesní růst horníka. Nedílnou součástí práce jsou i výzkumy sociálních determinantů spojených s důlním odvětím, stávky, mzdové poměry a pracovní úrazovosti horníků, doplňovány dobovými příklady. cze
dc.format 163 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject každodennost cze
dc.subject horníci cze
dc.subject Čechy cze
dc.subject paměti cze
dc.subject everydayness eng
dc.subject miners eng
dc.subject Bohemia eng
dc.subject memoirs eng
dc.title Historie každodennosti horníků v 1. polovině 20. století v Čechách cze
dc.title.alternative History of miners' everyday life in the first half of the 20th century in Bohemia eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jiránek, Tomáš
dc.date.accepted 2020-02-04
dc.description.abstract-translated This master thesis focuses on reconstruction of day-to-day life of the miners from Bohemian region in the first half of the 20th century. An analysis of the factors which influenced miners' everyday life is carried out through the chapters of the paper. To name some of the main topics of the thesis, they are the diet, housing, clothing, free time, the life of miners' wives and children, motivation for choosing the mining as one's job or even professional growth of the miners. What cannot be left out is the research of social determinants connected to the mining industry, strikes, wages and injuries that happened during work in the mines, accompanied by contemporary examples. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Soudobé dějiny cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení práce studentem. 2. Přečtení posudků. 3. rozprava - otázka srovnání různých časových úseků, zeměpisné vymezení,sociopolitické souvislosti, stavovské uvědomění, srovnání s dělnictvem cze
dc.identifier.stag 37211
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account