Problematika mapování objektů z relačních databází

Show simple item record

dc.contributor.advisor Borkovcová, Monika
dc.contributor.author Hotovec, Petr
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:02:37Z
dc.date.available 2020-02-05T10:02:37Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-12-13
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74565
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou objektově relačního mapování. Teoretická část vysvětluje problémy týkající se ORM, popisuje základní rámec databázových systémů s důrazem na části týkající se databázového připojení a popisuje použití knihoven JDBC a frameworku Hibernate. Praktická část se pak soustředí na porovnávání výkonu přístupu, při využití ORM a nativního přístupu. V rámci této části jsou implementovány dvě aplikace pro měření výkonu jednotlivých přístupů. cze
dc.format 84 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject objektově relační mapování cze
dc.subject Java cze
dc.subject nativní přístup cze
dc.subject Hibernate cze
dc.subject JDBC cze
dc.subject testování cze
dc.subject object-relational mapping eng
dc.subject Java eng
dc.subject native access eng
dc.subject Hibernate eng
dc.subject JDBC eng
dc.subject testing eng
dc.title Problematika mapování objektů z relačních databází cze
dc.title.alternative The issue of Object-relational mapping eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-01-13
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of object-relational mapping. The theoretical part explains problems related to ORM, contains a basics of database systems with emphasis on the parts of the database connection and usage of JDBC library and Hibernate framework. The practical part focuses on comparing the performance of using ORM and native access. Within these parts, two applications are implemented to measure the performance of each approach. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Bakalářská práce se zabývá mapováním objektů z relačních databází, práce je zpracována stručně, jak v teoretické části, tak v části praktické. Teoretická východiska mohla být zpracována s větší pílí a hloubkou. Praktická část zase s širšími možnostmi, jak u samotných výstupních aplikací, tak u testování přístupů k datům. Celkově tak v práci chybí hloubka zpracování řešené problematiky. Kontrola původnosti práce byla shledána s výsledkem - není plagiát, nejvyšší míra podobnosti 87% je způsobena souborem logback.xml, který představuje konfigurační soubor knihovny logback, který nastavuje výstup logů na standardní výstup, jedná se o soubor s přesně stanovenou strukturou. Práce byla zkontrolována v systému IS/STAG a nejeví známky plagiátorství. cze
dc.identifier.stag 39336
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account