Návrh zavlažovacího systému řízeného pomocí Raspberry Pi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fikejz, Jan
dc.contributor.author Selecký, Libor
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:02:35Z
dc.date.available 2020-02-05T10:02:35Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-12-10
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74563
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací systému automatického zavlažování rostlin s využitím mini počítače Raspberry Pi. V teoretické části práce jsou krátce představeny technologie pro chytré domy a jejich řízení. Praktická část se věnuje vývoji backend aplikace poskytující RESTové rozhraní pro správu senzorů, výstupů a plánování úloh. Automatické provádění úloh může být řízeno jednak časovým plánem, ale také na základě dat získaných ze senzorů. Další částí je vývoj webové aplikace pro vzdálené ovládání celého systému. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject IoT cze
dc.subject Raspberry Pi cze
dc.subject zavlažovací systémy cze
dc.subject Java cze
dc.subject REST cze
dc.subject Spring Framework cze
dc.subject Angular 8 cze
dc.subject IoT eng
dc.subject Raspberry Pi eng
dc.subject irrigation systems eng
dc.subject Java eng
dc.subject REST eng
dc.subject Spring Framework eng
dc.subject Angular 8 eng
dc.title Návrh zavlažovacího systému řízeného pomocí Raspberry Pi cze
dc.title.alternative Design of irrigation system controlled by Raspberry Pi eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-01-13
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with design and realization of automatic irrigation system with usage of minicomputer Raspberry Pi. The theoretical part shortly introduces technologies for smart homes and its control. The practical part is dedicated to development of backend application providing a RESTful interface for management of sensors, outputs and tasks scheduling. Execution of automatic tasks can be controlled by time schedule or conditions dependent on data from sensors. The next part deals with development of web application for easy remote control of the whole system. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Primárním cílem práce byl návrh a implementace systému automatického zavlažování rostlin s využitím mini počítače Raspberry Pi. V rámci komplexního systému bylo nutné navrhnout správný přístup řízení závlahového systému, a to jak z pohledu hardwaru, tak softwaru. Student prokázal schopnosti samostatné práce zejména při řešení dílčích problémů, které se během návrhu jak hardwarové a softwarové části vyskytly. Práce podle anti-plagiátorského systému nevykazuje známky plagiátorství. Práce byla zkontrolována v systému IS/STAG a jeví se vysoká shoda plagiátorství, avšak dle rozhodnutí komise nevykazuje známky plagiátorství. cze
dc.identifier.stag 37375
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account