Tvorba assetů počítačových her pro herní engine Unity 3D

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopecký, Zbyněk
dc.contributor.author Horák, Milan
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:02:33Z
dc.date.available 2020-02-05T10:02:33Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-12-13
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74561
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tvorbou vizuálních assetů pro herní engine Unity 3D. Cílem teoretické části je seznámit čtenáře s vývojem a problematikou tvorby 3D modelů. Práce nejdříve představí použitý software a následně vysvětlí principy a techniky, které se využívají při tvorbě 3D modelů pro počítačové hry. Nakonec se práce věnuje praktické tvorbě grafických assetů pro 3D verzi hry známé jako Bulánci a to od počátečního návrhu vzhledu modelů, až po finální podobu použitelnou v počítačové hře. cze
dc.format 50 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject assety cze
dc.subject počítačová grafika cze
dc.subject herní engine cze
dc.subject textury cze
dc.subject animace cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject skripty cze
dc.subject assets eng
dc.subject computer graphics eng
dc.subject game engine eng
dc.subject textures eng
dc.subject animations eng
dc.subject optimization eng
dc.subject scripts eng
dc.title Tvorba assetů počítačových her pro herní engine Unity 3D cze
dc.title.alternative Creating computer game assets for game engine Unity 3D eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-01-13
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals by creating visual assets for game engine Unity 3D. Theoretical part deals with the development and problems of creating 3D models. The work first includes used software and then explains principles and techniques, which are used for creating 3D models for computer games. Finally, the thesis dedicates to practical making of graphic assets from basic model designs to its final appearance usable in computer game. These models are based on game named Bulánci. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Bakalářská práce se zabývá tvorbou vizuálních assetů pro herní engine Unity 3D. Pěkně a přehledně zpracovaná bakalářská práce, která vysvětluje základní principy tvorby assetů jak grafického charakteru, tak i skriptů, které určují chování objektů ve hře. V praktické části bakalářské práce bylo implementováno několik assetů pro vytvoření prostředí a postav v herním enginu Unity 3D pro počítačovou hru Bulánci. Student prokázal při zpracování přehled i výborné schopnosti nalézt vhodné řešení. Komisi se práce líbila, byla spokojená jak s prezentací studenta, tak odpovědí na doplňující otázky. Míra plagiátorství u psaného textu je menší než 5%. Práce byla zkontrolována v systému IS/STAG a nejeví známky plagiátorství. cze
dc.identifier.stag 37358
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account