Kolektivní paměť českých evangelíků v zahraničí aneb "Biblu donesli ze sebou..."

Show simple item record

dc.contributor.author Krejčová Zavadilová, Gabriela
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:34:55Z
dc.date.available 2020-02-05T09:34:55Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-08-31
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74557
dc.description.abstract Tato práce se zabývá českými evangelickými sbory ve východní a jihovýchodní Evropě, které vznikly po vystěhování českého obyvatelstva do okrajových částí habsburské monarchie. Důvody k vystěhování byly ekonomického rázu. Tyto sbory vznikly v 19. a na počátku 20. století. Potomci Čechů v rámci orální historie vyprávějí své vzpomínky na minulost sboru a komunity. Práce zaznamenává, jak poslední čeští evangelíci vzpomínají na své dějiny. Dále hledá společné rysy kolektivní paměti napříč všemi komunitami a identifikuje faktory, které pomáhají k jejímu zachování. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Migrace cze
dc.subject krajané cze
dc.subject orální historie cze
dc.subject církevní dějiny cze
dc.subject evangelická církev cze
dc.subject kolektivní paměť cze
dc.subject migration eng
dc.subject expatriots eng
dc.subject oral history eng
dc.subject ecclesiastic history eng
dc.subject Evangelical Church eng
dc.subject collective memory eng
dc.title Kolektivní paměť českých evangelíků v zahraničí aneb "Biblu donesli ze sebou..." cze
dc.title.alternative "They brought the Bible with them...": Collective memory of Czech Evangelicals abroad eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Jonová, Jitka
dc.contributor.referee Kaiserová, Kristina
dc.date.accepted 2019-12-12
dc.description.abstract-translated The present thesis entertains the Czech evangelical churches in Eastern and Southeast Europe, as some Czech populations moved into the border parts of the Habsburg Monarchy. The reasons for moving out were of economic nature. Those churches formed in the 19th and at the beginning of the 20th century. As part of oral history, the descendants of Czechs tell their memories of the past of their church and community. The thesis captures how the last Czech Evangelicals remember their history. In addition, it seeks to identify common traits of collective memory across all communities and identifies the factors fostering its preservation. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Průběh obhajoby: Představení disertační práce autorkou. Přečtení posudků. Rozprava. Otázky: Pojem "sekulární" v daných souvislostech? Vývoj chápání pojmu "husitství"? Písemné prameny pro studium dějin krajanských evangelických komunit. cze
dc.identifier.stag 39554
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account