Pojištění v cestovním ruchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linda, Bohdan
dc.contributor.author Kubů, Aneta
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:34:10Z
dc.date.available 2020-02-05T09:34:10Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-11-29
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74545
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá pojištěním v cestovním ruchu. V práci byla zmapována specifická rizika spojená s podnikáním v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na riziko úpadku cestovních kanceláří. V práci byl proveden rozbor vybraných úpadků českých cestovních kanceláří, včetně návrhů, jak zjištěným rizikům předcházet a zvýšit tak v cestovním ruchu ochranu spotřebitelů. Dále se práce zabývá vývojem a analýzou současného stavu zákonné úpravy podnikání v oblasti cestovního ruchu v České republice a její komparací se zákonnou úpravou a modely jištění cestovních kanceláří ve vybraných členských státech Evropské unie. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject cestovní pojištění cze
dc.subject pojištění záruky pro případ úpadku cze
dc.subject garanční fond cze
dc.subject zákon o pojišťovnictví cze
dc.subject bankruptcy guarantee insurance eng
dc.subject guarantee fund eng
dc.subject insurance law eng
dc.title Pojištění v cestovním ruchu cze
dc.title.alternative Insurance in Tourism eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Gogola, Ján
dc.date.accepted 2020-01-16
dc.description.abstract-translated This thesis deals with insurance in tourism. In this work, the specific risks associated with tourism business were mapped with focus on risk of bankruptcies. This work include analysis of selected bankruptcies of Czech travel agencies with suggestions on how to prevent identified risks. Furthermore, the thesis deals with the development and analysis of the current state of the legal regulation of business in the field of tourism and its comparison with the legal regulation and models of protection of travel agencies in selected member states of the European Union. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství: Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka představila komisi bakalářskou práci s názvem Pojištění v cestovním ruchu. Cílem práce bylo zmapovat rizika v cestovním ruchu a možnosti jak jim předcházet. Studentce byly položeny následující otázky: Vysvětlete tvrzení na str. 58: ''Podle 57,89 % respondentů (Obrázek 3) nedošlo novelou zákona ke zvýšení ochrany spotřebitele v cestovním ruchu.'' Na druhé straně v další větě píšete: ''Mezi odpověďmi opakovaně zaznělo, že se ochrana zvýšila, ale nebyl zvolen vhodný způsob, jakým byla docílena.'' Klientům cestovních kanceláří radíte, aby si zkontrolovali, zda jimi zvolená cestovní kancelář má povinné pojištění záruky pro případ úpadku. Kde může klient CK najít tyto informace? V práci uvádíte jednotlivé úpadky. Uvádíte i jejich shrnutí? Co je výstupem? Co znamená pojem ''vyspělý evropský stát''? Které země mezi tyto státy patří? Řešila jste pojištění v cestovním ruchu z hlediska CK nebo klienta? Jsou na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj i údaje o výši pojistných plnění? Pojištění cestovních kanceláří se týká pojišťoven, které podnikají pouze v ČR? Studentka dokázala na některé z položených otázek odpovědět. Cíl práce byl splněn. cze
dc.identifier.stag 39379
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account