Počítačová kriminalita

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pichová, Simona
dc.contributor.author Škopová, Sára
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:33:46Z
dc.date.available 2020-02-05T09:33:46Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-11-20
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74540
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou počítačové kriminality a pojmy s ní spojené. V první části jsou definovány pojmy počítačové kriminality, její typy a formy, způsoby prevence a vyšetřování těchto trestných činů. V další části se nachází dotazníkové šetření a jeho analýza. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject počítače cze
dc.subject počítačová kriminalita cze
dc.subject trestné činy cze
dc.subject computers eng
dc.subject cyber crime eng
dc.subject crimes eng
dc.title Počítačová kriminalita cze
dc.title.alternative Cyber Crime eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-01-14
dc.description.abstract-translated This thesis deal with matters of cyber crime and related concepts. First part define area of cyber crime, particular types and forms, possibilities of prevention and investigation these crimes. In the next part is questionnaire and its analysis. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy komise s výsledky své bakalářské práce na téma Počítačová kriminalita. Cílem práce bylo provést analýzu počítačové kriminality a zhodnotit její hrozby v současném světě. Otázky členů komise: Otázka 1. Měla jste při zpracování práce ambice přispět něčím novým do dané problematiky? Otázka 2. Co ve vámi uvedených tabulkách znamená, že 2 lidi tvoří 1 procento? Kdo to je? Otázka 3. Zaznamenala jste kauzu Huawei v ČR? Jak souvisí s vaší bakalářskou prací? Otázka 4. Jaké jiné příklady hackerských útoků jste v poslední době v ČR zaznamenala? Otázka 5. Co chápete pod pojmem počítačová kriminalita? Studentka na některé uvedené otázky odpověděla s nedostatky. cze
dc.identifier.stag 36897
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account