Služby mobilního bankovnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čapek, Jan
dc.contributor.author Puldová, Michaela
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:33:01Z
dc.date.available 2020-02-05T09:33:01Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-11-29
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74518
dc.description.abstract Tato práce se zabývá aplikacemi mobilního bankovnictví a jejich bezpečností. V práci je uvedena charakteristika bankovních služeb, které lze přes mobilní bankovnictví zřídit. Dále je popsán vývoj mobilního bankovnictví a uvedeno porovnání internetového a mobilního bankovnictví. Praktická část je zaměřena na popis a porovnání mobilních aplikací vybraných bank a na zhodnocení bezpečnosti a využití mobilního bankovnictví pomocí dotazníkového šetření. cze
dc.format 75 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mobilní bankovnictví cze
dc.subject internetové bankovnictví cze
dc.subject bankovní služby cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject mobilní aplikace cze
dc.subject chytrý telefon cze
dc.subject mobile banking eng
dc.subject internet banking eng
dc.subject banking facilities eng
dc.subject security eng
dc.subject mobile application eng
dc.subject smartphone eng
dc.title Služby mobilního bankovnictví cze
dc.title.alternative Mobile banking services eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2020-01-16
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with mobile banking applications and their security. The thesis includes the characterization of banking services that are offered via mobile banking. Further there is described the development of mobile banking and compared internet and mobile banking. The practical part is focused on description and comparison of the security and the use of mobile banking using a questionnaire. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu práce s názvem: Služby mobilního bankovnictví Otázky dle posudku vedoucího diplomové práce: Nejsou Otázky dle posudku oponenta diplomové práce: Jaké jsou základní aspekty kvality softwaru? Jaká kritéria lze obecně zvolit při komparaci softwarových produktů? Jakými dalšími způsoby lze získat statistická data související s využíváním mobilního bankovnictví? Studentka na otázky reagovala. cze
dc.identifier.stag 36951
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account