Srovnávací studie České republiky a Japonska - problematika sebevražd

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďatko, Ilona
dc.contributor.author Sobolová, Zuzana
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:32:37Z
dc.date.available 2020-02-05T09:32:37Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-11-28
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74507
dc.description.abstract Práce je věnována problematice sebevražd a sebevražednosti v České republice a v Japonsku. Jedná se o práci teoretického charakteru, která je zaměřená na období dvacátého a jednadvacátého století. Práce se zabývá rozdíly a podobnostmi České republiky a Japonska v problematice sebevražd. Cílem práce je srovnání obou zemí v dané problematice. cze
dc.format 93 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject sebevraždy cze
dc.subject Japonsko cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject náboženství cze
dc.subject prevence cze
dc.subject suicides eng
dc.subject Japan eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject religion eng
dc.subject prevention eng
dc.title Srovnávací studie České republiky a Japonska - problematika sebevražd cze
dc.title.alternative Comparative study of the Czech Republic and Japan - the issue of suicides eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel
dc.date.accepted 2020-01-28
dc.description.abstract-translated The work is focused on the issue of suicides and suicide rates in the Czech Republic and Japan. It is a work of theoretical character, which is focused on the period of the twentieth and twenty first centuries. The work deals with differences and similarities of the Czech Republic and Japan in the issue of suicides. The aim of this work is to compare both countries in this issue. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě diplomové práce připravená. Zodpověděla všechny otázky členů komise. Obhajoba proběhla řádně. cze
dc.identifier.stag 39017
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account