Sídlištní situace a nálezy z doby římské z Mikulovic u Pardubic (parc. p. č.241/56)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jílek, Jan
dc.contributor.author Svoboda, Viktor
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:32:30Z
dc.date.available 2020-02-05T09:32:30Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-06-17
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74506
dc.description.abstract Tato bakalářská práce zpracovává nálezový materiál z doby římské, pocházející ze záchranného archeologického výzkumu pozemku 241/56 v Mikulovicích, okres Pardubice. Cílem práce je provedení analýzy, datování materiálu a vytvoření nálezového katalogu s odpovídající kresebnou dokumentací. cze
dc.format 108 s., 6 s. obr. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mikulovice cze
dc.subject záchranný archeologický výzkum cze
dc.subject doba římská cze
dc.subject keramika cze
dc.subject římsko-provinciální keramika cze
dc.subject výzdoba cze
dc.subject Mikulovice eng
dc.subject rescue archeological research eng
dc.subject Roman period eng
dc.subject Roman-provincial ceramic eng
dc.subject decoration eng
dc.title Sídlištní situace a nálezy z doby římské z Mikulovic u Pardubic (parc. p. č.241/56) cze
dc.title.alternative Roman Period Settlement in Mikulovice u Pardubic (p. no. 241/56) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kapustka, Katarína
dc.date.accepted 2020-02-04
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis processes find material from the Roman period, coming from rescue archeological research of land nr. 241/56 in Mikulovice, Pardubice district. Main targets of this thesis are analyzation of found material, dating and creating the found catalog, including draws of ceramic and other typical material from the Roman period. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení práce autorem. 2. Přečtení posudků. 3. Rozprava - ztráta dokumentů o nálezové stanici. souvislosti s okolními lokalitami, otázka fotografické a kresebné dokumentace cze
dc.identifier.stag 38625
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account