Automatizace mini pivovaru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rozsíval, Pavel
dc.contributor.author Vaníček, Kryštof
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:31:54Z
dc.date.available 2020-02-05T09:31:54Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-12-19
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74498
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem, stavbou domácího pivovaru a automatizací procesu výroby piva. Teoretická část se zabývá rozborem surovin a technologických procesů vaření piva, jejichž pochopení je důležité pro stavbu pivovaru a zautomatizování výroby. V praktické části je rozebrán návrh a konstrukce pivovaru včetně řídící jednotky, jejímž základem je mikrokontrolér Arduino. cze
dc.format 45 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject minipivovary cze
dc.subject automatizace cze
dc.subject regulace cze
dc.subject topné těleso cze
dc.subject Arduino cze
dc.subject minibreweries eng
dc.subject automation eng
dc.subject regulation eng
dc.subject heating element eng
dc.subject Arduino eng
dc.title Automatizace mini pivovaru cze
dc.title.alternative Mini brewery control eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-01-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with constructing of home brewery and automation process of beer production. Theoretical part focused on of ingredients analysis and technological processes. These two main aspects are crucial for construction of the brewery and deskilling the production. In the practical part the design and the construction of the brewery and the control unit are described. Whole automation program is based on the Arduino microcontroller. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Ve své práci student navrhl a vytvořil systém umožňující automatizaci procesu vaření piva. Student provedl testování. Záznam procesu je součástí práce, čímž student splnil vytyčené cíle práce. Logická i stylistická úroveň práce je na odpovídající úrovni a splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Kontrola plagiátorství ukázala schodu pod 5% a práce není plagiátem. cze
dc.identifier.stag 37437
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account