Elektronická fotbalová tabule

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rozsíval, Pavel
dc.contributor.author Čech, Michal
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:31:52Z
dc.date.available 2020-02-05T09:31:52Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-05-14
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74496
dc.description.abstract Tato práce se zabývá návrhem a realizací elektronické střídací tabule, která se využívá ve sportech k ukazování střídání. Tabule je koncipována pro držení v ruce. Přepínání číslic a změna barvy se provádí mechanickým tlačítkem. V teoretické části je popsáno světlo, různé druhy diod, druhy akumulátorů a DC/DC měniče. V praktické části je popsán návrh a zhotovení samostatného zařízení. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject RGB LED cze
dc.subject DPS cze
dc.subject arduino UNO3 cze
dc.subject RGB LED eng
dc.subject DPS eng
dc.subject arduino UNO3 eng
dc.title Elektronická fotbalová tabule cze
dc.title.alternative Electronic football board eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-01-13
dc.description.abstract-translated This work deals with design and realization of electronic switching board which is used in sports to show alternation. The board is designed to be held in hand. Switching digits and changing colors is done with a mechanical button. The theoretical part describes light, various types of diodes, types of accumulators and DC / DC converters. The practical part describes the design and construction of a separate device. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Logická stavba práce je na úrovni odpovídající bakalářské práci, i když se práce v teoretické části zabývá možná až příliš podrobně okrajovými záležitostmi. Práce se bohužel nevyhnula drobným pravopisným chybám. Student zodpověděl všechny dotazy komise. Kontrola plagiátorství ukázala schodu pod 5%. Práce není plagiátem. cze
dc.identifier.stag 35872
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account