Analyzátor baterií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rozsíval, Pavel
dc.contributor.author Polák, Jakub
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:31:51Z
dc.date.available 2020-02-05T09:31:51Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74495
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou obvodu pro vybíjení baterií ve třech různých režimech a následném výpočtu jejich základních parametrů kapacity a energie. Obvod je možné připojit k PC a pomocí speciální aplikace je vykreslit vybíjecí charakteristiky. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject baterie cze
dc.subject analyzátory cze
dc.subject vybíjení cze
dc.subject mikrokontroléry cze
dc.subject batteries eng
dc.subject analyzers eng
dc.subject discharging eng
dc.subject microcontrollers eng
dc.title Analyzátor baterií cze
dc.title.alternative Battery analyzer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-01-13
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with developing of electronic circuit for battery discharging in three different modes and then calculating their basic parameters capacity and energy. It is possible to connect this circuit to PC and show discharging characteristics with the help of special application. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Logická i stylistická stavba práce je na dobré úrovni, práce je logicky řazena, dobře se čte a lze na základě práce rekonstruovat celkové řešení. Ověřením funkčnosti student splnil všechny body zadání. Student při obhajobě zodpověděl všechny dotazy členů komise. Kontrola plagiátorství ukázala maximální schodu 72% u souboru "UARTKomunikace.sln" což je konfigurační soubor generovaný visualstudiem a tudíž se nejedná o plagiát, u autorských souborů je shoda pod 5% cze
dc.identifier.stag 34929
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account