Knihovny jako způsob využití volného času

Show simple item record

dc.contributor.advisor Boukal, Tomáš
dc.contributor.author Vintrlík, Josef
dc.date.accessioned 2020-01-10T12:46:21Z
dc.date.available 2020-01-10T12:46:21Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74489
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na knihovny a jejich služby a to zejména v souvislosti s jejich rolí v trávení volného času a oslovování veřejnosti. Obsahem práce je nejen stručný nástin historického vývoje knihoven, ale hlavně přiblížení jejich pracovníků, návštěvníků, dále několika vybraných služeb. Podrobněji se věnuji zejména besedám a také činnosti knihoven pro jejich nejmladší uživatele. en
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject knihovny cze
dc.subject volný čas cze
dc.subject besedy cze
dc.subject návštěvníci cze
dc.subject internet cze
dc.subject knihy cze
dc.subject libraries en
dc.subject leisure en
dc.subject meetings en
dc.subject visitors en
dc.subject internet en
dc.subject books en
dc.title Knihovny jako způsob využití volného času cze
dc.title.alternative Libraries as way of use leisure time en
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Viková, Lada
dc.description.abstract-translated This work is aimed at library and its services, particularly in relation to their roles in the leisure and reaching the public. The thesis is not only a brief outline of the historical development of libraries, but also closer to their staff, visitors, as well as a few selected services. Detail I particularly meetings and activities for the youngest library users. en
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D40193
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou en


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account