The control of spectral and non-spectral interferences in ETAAS and TOF-ICP-MS

Show simple item record

dc.contributor.author Husáková, Lenka
dc.date.accessioned 2019-12-18T13:23:43Z
dc.date.available 2019-12-18T13:23:43Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74488
dc.description.abstract The presented work is organized as a commented collection of selected peer-reviewed scientific papers {A1-A17 } published between years 2005 and 2019. Research interests include the development of innovative methods for sample preparation and applications in electrothermal atomic absorption spectometry (ETAAS) {A1-A12} and inductively coupled plasma orthogonal acceleration time-of-flight mass spectrometry (oaTOF-ICP-MS) {A13-A17}. Specifically, the attention is focused on studying the matrix effects, developments of methods for their overcoming and applying of oaTOF-ICP-MS and ETAAS to the characterization of food, biological, geological, industrial and environmetal samples. The range of statistical methods was employed to have an integral role in both the interpretation and quality assessment of analytical results. Taking into consideration that modern approaches are looking for greener strategies, several methods employed in this work can be highlighted for moving towards green chemistry trends. Since all the discussed manuscripts are attached in the appendix, only background information, main achievements and general conclusions are discussed in the text. eng
dc.format 62 s. + přílohy cze
dc.language.iso en cze
dc.subject electrothermal AAS eng
dc.subject high-resolution continuum source AAS eng
dc.subject ICP-MS eng
dc.subject interferences eng
dc.subject analysis of biological samples eng
dc.subject analysis of environmental samples eng
dc.subject food analysis eng
dc.subject analysis of industrial samples eng
dc.subject microwave digestion eng
dc.subject microwave extraction eng
dc.subject design of experiments eng
dc.subject statistical data analysis eng
dc.subject AAS s elektrotermickou atomizací cze
dc.subject AAS s kontinuálním zdrojem záření a vysokým rozlišením cze
dc.subject ICP-MS cze
dc.subject interference matrice cze
dc.subject chemické modifikátory cze
dc.subject mikrovlnná mineralizace cze
dc.subject mikrovlnným polem asistovaná extrakce cze
dc.subject analýza biologických materiálů a potravin cze
dc.subject analýza průmyslových vzorků cze
dc.subject analýza vzorků životního prostředí cze
dc.subject plánování experimentu cze
dc.subject statistické zpracování dat cze
dc.title The control of spectral and non-spectral interferences in ETAAS and TOF-ICP-MS eng
dc.type habilitační práce cze
dc.description.abstract-translated Předložená práce je zpracována formou komentovaného souboru vybraných vědeckých prací {A1-A17} autorky uveřejněných v recenzovaných vědeckých časopisech v letech 2005-2019. V předkládaném soubory jsou uvedeny původní práce zabývající se vývojem nových metod a aplikací v oblasti anorganické prvkové analýzy biologických materiálů, potravin, vzorků životního prostředí a průmyslových vzorků za využití atomové absorpční spektrometrie s elektotermickou atomizací (ETAAS) {A1-A12} a hmotnostní spektrometrie s ionizací v indukčně vázaném plazmatu s průletovým analyzátorem s ortogonální akcelerací iontů (oaTOF-ICP-MS) {A13-A17}. Pozornost je věnována zejména studiu mechanismu interferenčních vlivů matrice při analýze s ETAAS a oaTOF-ICP-MS a možnostem jejich odstranění. Za využití efektivních nástrojů jednorozměrné a vícerozměrné analýzy dat je pak v souladu s trendy a požadavky zelené chemie důraz kladen na vývoj a optimalizaci ekologicky šetrných, časově a ekonomicky úsporných postupů. cze
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name doc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40180
dc.thesis.degree-program Analytická chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account