Umělé neuronové sítě a jejich využitelnost v praxi

Show simple item record

dc.contributor.author Kotyrba, Martin
dc.date.accessioned 2019-12-18T11:37:38Z
dc.date.available 2019-12-18T11:37:38Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74487
dc.description.abstract Tato habilitační práce se zabývá publikovanými výsledky autora a kolektivu spoluautorů na téma umělých neuronových sítí a jejich využitelnosti v praxi. Jejím cílem bylo popsat využití umělých neuronových sítí v aplikacích, které jsou použitelné v praxi s uvedením autorova přínosu. Jádrem habilitační práce jsou výsledky několika významných vybraných článků, které byly publikovány v mezinárodních časopisech a sbornících mezinárodních konferencí. Hlavním přínosem předložené práce je široká škála vlastních algoritmů a postupů aplikovaných na vybrané problémy převážně praktického uplatnění. V práci jsou uvedeny detailní popisy každého z uvažovaných přístupů zároveň s jejich analýzou. Publikace autora, které byly použity jako podklad pro vypracování předložené habilitační práce, byly vybrány tak, aby odrážely jeho řešitelský podíl, jak při formulaci a řešení studovaného problému, tak i při jeho implementaci. cze
dc.format 108 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.subject umělé neuronové sítě cze
dc.subject Elliottovy vlny cze
dc.subject klasifikace cze
dc.subject predikce cze
dc.subject steganografie cze
dc.subject filtrace cze
dc.subject artificial neural networks eng
dc.subject Elliott waves eng
dc.subject classification eng
dc.subject prediction eng
dc.subject steganography eng
dc.subject filtration eng
dc.title Umělé neuronové sítě a jejich využitelnost v praxi cze
dc.title.alternative Artificial neural networks and their usability in practice eng
dc.type habilitační práce cze
dc.description.abstract-translated This habilitation thesis deal with published results of the author and a group of authors on the theme of neural networks and their usability in practise. Its objective is to describe the use of neural networks in practical applications, including the author´s contribution. The core of the thesis are results from several selected significant papers published in international journals and proceedings of international conferences. The main contribution of the submitted thesis is a wide range of algorithms and procedures applied on selected problems of primarly practical nature. The thesis states detailed descriptions of each considered approach together with their analysis. Author´s publications which were used as the basis for the elaboration of this submitted habilitation thesis were selected to reflect his investigating share both in the phase of formulating and solving the research problem and in the phase of its implementation. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Systémové inženýrství a informatika cze
dc.thesis.degree-name doc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D40179
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account