Podnikání Jana Adolf II. ze Schwarzenbergu v Dráze císaře Františka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jiránek, Tomáš
dc.contributor.author Ivanov, Jan
dc.date.accessioned 2019-11-29T08:51:22Z
dc.date.available 2019-11-29T08:51:22Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-08-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74472
dc.description.abstract Dizertační práce zkoumá podnikání aristokrata Jana Adolfa ze Schwarzenbergu v železniční společnosti Dráha císaře Františka Josefa mezi 1éty 1864?1888. Bylo studováno jeho úsilí o vybudování železniční společnosti, následně jeho pozice prezidenta správní rady společnosti a role při likvidaci podniku po roce 1884. Na základě heuristiky pramenů úřední povahy z fondů schwarzenberské i státní správy je objasněno chování a jednání Jana Adolfa ze Schwarzenbergu jakožto podnikatele. Taktéž je nastíněn vývoj železniční společnosti Dráha císaře Františka Josefa jako příkladu soukromé železniční firmy 2. poloviny 19. století. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject šlechta cze
dc.subject podnikatel cze
dc.subject železnice cze
dc.subject akciová společnost cze
dc.subject Rakousko-Uhersko cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject Johann Adolf II of Schwarzenberg and the company Emperor-Franz-Joseph-Railroad eng
dc.title Podnikání Jana Adolf II. ze Schwarzenbergu v Dráze císaře Františka cze
dc.title.alternative Johann Adolf II of Schwarzenberg and the company Emperor-Franz-Joseph-Railroad eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Bezecný, Zdeněk
dc.contributor.referee Hlavačka, Martin
dc.date.accepted 2019-10-24
dc.description.abstract-translated The dissertation researches the enterprise of the aristocrat Johann Adolf of Schwarzenberg in the railway company Emperor-Franz-Joseph-Railroad between 1864 and 1888. It was studied his endeavor to build the railway company, then his position as the president of the board of directors in the company and at least his part during the liquidation of the corporation. Based on heuristics of the archival sources of the official character origin from the state- and aristocratic administration is explained the behavior of Johann Adolf of Schwarzenberg as a businessman. Also is described the evolution of the railway company Emperor-Franz-Joseph- Railroad as an example of the private railroad concern of the 2nd half of the 19th century. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D40172
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1) Představení práce 2) Posudky oponentů 3) Diskuse Otázky: 1) Vliv války z roku 1866 na projekt studované železnice 2) Narůstající odstup J. A. ze Schwarzenbergu od Creditantalt für Handel und Gewerbe, kterou sám zakládal 3) Dlouhodobý přínos železnice pro hospodaření schwarzenberských velkostatků 4) Vztah samospráv k výstavbě železnice, případný vliv na trasování cze
dc.identifier.stag 38922
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account