Restaurování sochy Jana Nepomuckého ze zámku Konopiště

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rejman, Petr
dc.contributor.author Gallistl, Viktor
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:22:57Z
dc.date.available 2019-09-25T05:22:57Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-08-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74224
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá především komplexním restaurátorským zásahem provedeným na soše sv. Jana Nepomuckého z litavského vápence, koncipovaným na základě restaurátorského průzkumu. Socha byla v minulosti umístěna na hrázi rybníka pod zámkem Konopiště, odkud byla po odlomení hlavy, rukou a atributů přesunuta na dvůr zámku. Dílo je od neznámého autora a původně pochází z Rakouska, odkud si jej nechal dovézt František Ferdinand d‘Este. Součástí práce je restaurátorská dokumentace, včetně obrazových a grafických příloh a rozšířený průzkum zabývající se problematikou zhotovení rozsáhlejších rekonstrukcí soch z litavského vápence. Doplňování děl z litavských vápenců bylo studováno teoreticky na základě jiných studií a publikací. Také byly zkoumány doplňky na již zrestaurovaných sochách z litavského vápence a výdusky z umělého kamene a jejich degradace vlivem stárnutí. Tato práce může pomoci při zvolení vhodného postupu a technologie pro zhotovování doplňků při rekonstrukci soch a kamenných objektů, především pak z litavského vápence. cze
dc.format 156 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject socha sv. Jana Nepomuckého cze
dc.subject Konopiště cze
dc.subject litavský vápenec cze
dc.subject rekonstrukce doplňků z umělého kamene cze
dc.subject restoration eng
dc.subject statue of St. John of Nepomuk eng
dc.subject Konopiště eng
dc.subject leitha limestone eng
dc.subject reconstruction of artificial stone accessories eng
dc.title Restaurování sochy Jana Nepomuckého ze zámku Konopiště cze
dc.title.alternative Restoration of the statue of Jan Nepomuk from the Konopiště Castle eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-09-10
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals mainly with the complex restoration work carried out on the basis of restoration survey on the statue of St. John of Nepomuk from the leitha limestone. The statue was moved from original place on the dam of the pound under the castle Konopiště after have been breaking off the head, hands and attributes. The work was imported from Austria by Frantisek Ferdinand d‘Este, however an author of the work is unknown. The thesis includes documentation of restoration including picture and graphic attachments. An extensive research has been conducted to examine an issue of making large reconstruction on the sculptures from the leitha limestone. The replenishment of the leitha limestone statues was theoretically studied in other studies and publications. As well supplements of already restored leitha limestone statues, artificial stone sculptures and their degradation due to aging were investigated. This work can help in choosing the appropriate procedure and technology for making supplements for the reconstruction of statues and stone objects, especially from leitha limestone. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40037
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Student prezentoval svoji bakalářskou práci na základě restaurátorské dokumentace. V následné diskuzi se vyjádřil k výtkám obsaženým v posudcích, k doplňujícím dotazům. S ohledem na posudky vedoucího práce a oponenta navrhujeme hodnocení E. cze
dc.identifier.stag 38285
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account