Viskozita a růst krystalů v tenké vrstvě Se95Te5

Show simple item record

dc.contributor.advisor Barták, Jaroslav
dc.contributor.author Casková, Magdaléna
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:22:04Z
dc.date.available 2019-09-25T05:22:04Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74199
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na studium kinetiky krystalizace v tenkých vrstvách Se95Te5. Krystalizace byla studována pomocí optické mikroskopie, rentgenové difrakce a diferenční skenovací kalorimetrie. Dále byl studován vztah mezi viskozitou a růstem krystalů v připravených tenkých vrstvách. cze
dc.format 37 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject chalkogenidová skla cze
dc.subject tenké vrstvy cze
dc.subject viskozita cze
dc.subject růst krystalů cze
dc.subject mikroskopie cze
dc.subject chalcogenide glasses eng
dc.subject thin films eng
dc.subject viscosity eng
dc.subject crystal growth eng
dc.subject microscopy eng
dc.title Viskozita a růst krystalů v tenké vrstvě Se95Te5 cze
dc.title.alternative Viscosity and crystal growth in Se95Te5 thin film eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-19
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is a study of crystallization kinetics in Se95Te5 thin films. Crystallization was studied using optical microscopy, X-ray diffraction and differential scanning calorimetry. The relation between crystal growth and viscosity was studied in the prepared thin films. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D39931
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Studentka úspěšně obhájila bakalářskou práci a zodpověděla všechny otázky od zkušební komise. Otázky: popis metody roztékání mřížky, reprodukovatelnost experimentů, rozdíly mezi objemovými a tenkovrstvými vzorky cze
dc.identifier.stag 37791
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account