Potenciálne nebezpečenstvo látok používaných v hračkárskom priemysle

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bajerová, Petra
dc.contributor.author Kubáleková, Jana
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:21:31Z
dc.date.available 2019-09-25T05:21:31Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74184
dc.description.abstract Cieľom mojej bakalárskej práce bolo poukázanie na možné riziká spojené s neznámymi a nekvalitnými výrobkami. Práca pojednáva o samostatnom význame hračiek a prechádza až k podrobnejším informáciám, týkajúcich sa dopadu na ľudský organizmus, chemicko-fyzikálnych vlastností látok a kvantitatívnej analýzy. Súčasťou práce sú aj vyhlášky a ustanovenia s povoleným obsahom zlúčenín a prvkov v hračkách. slo
dc.format 67 s.
dc.language.iso slo
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject hračky slo
dc.subject toxicita slo
dc.subject karcinogenita slo
dc.subject extrakcia slo
dc.subject ťažké kovy slo
dc.subject konzervanty slo
dc.subject nebezpečné látky slo
dc.subject toys eng
dc.subject toxicity eng
dc.subject carcinogenity eng
dc.subject extraction eng
dc.subject heavy metals eng
dc.subject aditives eng
dc.subject dangerous substances eng
dc.title Potenciálne nebezpečenstvo látok používaných v hračkárskom priemysle slo
dc.title.alternative Possible Danger of Chemical Substances Used in Toy Industry eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-20
dc.description.abstract-translated Objective of my bachelor thesis was to point out possible risks associated with unknown and low-quality products. This thesis dissertates about toys and their own meaning and it continues into more precise informations, that deals with impact on human organism, chemical-physicals properties of substances and quantitative analysis. This work includes fundamentals and bylaws about allowed quantities of substances and element in toys. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D39852
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 37678
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account