Antioxidační a protizánětlivá funkce HDL lipoproteinů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Špryncová, Martina
dc.contributor.author Štěpařová, Kateřina
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:21:10Z
dc.date.available 2019-09-25T05:21:10Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74129
dc.description.abstract Práce je věnována složení a působení složek lidských HDL lipoproteinů. Detailněji se zabývá antioxidačním a protizánětlivým působením HDL a mechanismy, které je umožňují. Popisuje metabolismus lipoproteinů a z toho vyplývající problematiku s patologickými HDL. V návaznosti na to je sledován vztah protekčních mechanismů HDL k ateroskleróze a diabetu mellitu. cze
dc.format 50 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject HDL cze
dc.subject apoproteiny cze
dc.subject PON cze
dc.subject LCAT cze
dc.subject protizánětlivé působení cze
dc.subject antioxidační působení cze
dc.subject ateroskleróza cze
dc.subject HDL eng
dc.subject apoproteins eng
dc.subject PON eng
dc.subject LCAT eng
dc.subject antiinflammatory function eng
dc.subject antioxidant function eng
dc.subject atherosclerosis eng
dc.title Antioxidační a protizánětlivá funkce HDL lipoproteinů cze
dc.title.alternative Antioxidant and Antiinflammatory Effect of HDL Lipoproteins eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-22
dc.description.abstract-translated The work presents composition and functioning of human HDL compounds. It deals in detail with antioxidant and antiinflammatory function of HDL and its mechanisms also. It describes metabolism of lipoproteins and issues connected to it through HDL pathology. It deals with relationship of HDL protecting mechanisms to atherosclerosis and diabetes mellitus. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D39900
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 35166
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account