Ačokča (Cyclanthera pedata) a její chemické složení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Tomáš
dc.contributor.author Ledvinková, Šárka
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:20:38Z
dc.date.available 2019-09-25T05:20:38Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74091
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na nový druh zeleniny, a to na ačokču. První část se zabývá obecnou charakteristikou a vlastnostmi ačokči. Následně je rozebráno její složení a biologicky aktivní látky. Dále jsou popsány biologicky aktivní látky u podobné zeleniny. V poslední řadě jsou zmíněny analytické metody využívané při stanovení látek v ačokče. cze
dc.format 47 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ačokča cze
dc.subject biologicky aktivní látky cze
dc.subject minerální látky cze
dc.subject vitamíny cze
dc.subject Cyclanthera pedata eng
dc.subject biologically active substances eng
dc.subject mineral substances eng
dc.subject vitamins eng
dc.title Ačokča (Cyclanthera pedata) a její chemické složení cze
dc.title.alternative Chemical composition of Achuqcha (Cyclanthera pedata) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-20
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on a new kind of vegetables on Cyclanthera pedata. The first part deals with general characteristics and properties Cyclanthera pedata. Subsequently, its composition and biologically active substances are analyzed. Furthermore, biologically active substances in similar vegetables are described. Finally, as mentioned analytical methods used in the determination of the components in Cyclanthera pedata. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40103
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkušební komise s obsahem své bakalářské práce, poté byla seznámena s posudkem vedoucího bakalářské práce. Studentka odpověděla na otázky členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 35702
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account