The Function of Science as Parole in Gothic Fiction

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roebuck, Olga
dc.contributor.author Mikulecký, Martin
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:19:27Z
dc.date.available 2019-09-25T05:19:27Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-06-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74042
dc.description.abstract This master thesis illustrates the way in which science is used in order to support and facilitate the meaning of a gothic narrative. Both theoretical and analytical parts are merged into one single unit. The paper provides a brief overview of structuralism with focus on terms langue, parole, and binary oppositions, together with Northrop Frye's framework and theory of archetypes. Subsequently, an overview of the Gothic as a genre is presented, which is followed by detailed analysis of individual structures present in the Gothic. eng
dc.format 76 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Gothic eng
dc.subject gothic fiction eng
dc.subject Victorian era eng
dc.subject Frankenstein eng
dc.subject Dracula eng
dc.subject Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde eng
dc.subject structuralism eng
dc.subject archetype eng
dc.subject science eng
dc.subject religion eng
dc.subject Darwinism eng
dc.subject galvanism eng
dc.subject Gotický román cze
dc.subject gotická próza cze
dc.subject viktoriánské období cze
dc.subject Frankenstein cze
dc.subject Drákula cze
dc.subject Podivný případ Dr. Jekylla a pana Hyda cze
dc.subject strukturalismus cze
dc.subject archetyp cze
dc.subject věda cze
dc.subject náboženství cze
dc.subject darwinismus cze
dc.subject galvanismus cze
dc.title The Function of Science as Parole in Gothic Fiction eng
dc.title.alternative Věda jako parole (mluva) v gotické próze cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vít, Ladislav
dc.date.accepted 2019-08-29
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce názorně popisuje, jak je v gotické próze použito téma vědy za účelem vytvoření smysluplného narativu. Teoretická a analytická část nejsou rozděleny, nýbrž sloučeny v jeden celek. Práce začíná krátkým shrnutím strukturalismu s důrazem na termíny langue (jazyk), parole (mluva) a binární opozice, a to společně s postojem a teorií archetypů Northropa Frye. Nadále je představeno shrnutí gotického žánru, které je následováno detailní analýzou jednotlivých struktur v gotické próze. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglická filologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D40027
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence Diplomant představil téma a závěry své práce. Byl velice kvalitně připraven, reagoval na námitky vznesené v jednom z posudků. Jeho argumenty byly přesvědčivé. Komise se shodla na hodnocení výborně mínus. cze
dc.identifier.stag 37295
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account