Antisemitismus v Československu v období tzv. druhé republiky (1938-1939)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vydra, Zbyněk
dc.contributor.author Kutílek, Jan
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:17:53Z
dc.date.available 2019-09-25T05:17:53Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-06-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73987
dc.description.abstract Cílem předkládané diplomové práce je podat zprávu o antisemitismu za druhé republiky. Autor se na základě analytického rozboru pramenů (stenografických záznamů z poslanecké sněmovny, dobových periodik, dobové literatury a pramenů zpracovaných formou edic) pokouší rozklíčovat antisemitské počínání pražské centrální a slovenské autonomní vlády. Důležitou součástí práce je popsání snah o omezení občanských práv židovského obyvatelstva. cze
dc.format 152 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject antisemitismus cze
dc.subject nacionalismus cze
dc.subject Mnichovská dohoda cze
dc.subject druhá republika cze
dc.subject autonomní Slovensko cze
dc.subject Česko-Slovensko cze
dc.subject Anti-Semitism eng
dc.subject nationalism eng
dc.subject Munich Agreement eng
dc.subject the post-Munich era eng
dc.subject The Second Republic eng
dc.subject autonomous Slovakia eng
dc.subject Czecho-Slovakia eng
dc.title Antisemitismus v Československu v období tzv. druhé republiky (1938-1939) cze
dc.title.alternative Anti-Semitism in Czechoslovakia in the Era of The Second Republic (1938-1939) eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jiránek, Tomáš
dc.date.accepted 2019-08-29
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to deliver the message about anti-Semitism in the era of The Second Republic. The author of this work tries to resolve the anti-Semitic actions of the Prague central government and the Slovak autonomous government based on the analysis of the stenographic records from the Chamber of Deputies, periodicals, period literature and also volumes of documents. Further, the description of the restrictive tendencies towards the civil rights of Jewish citizens plays an immensely important part of the thesis. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Soudobé dějiny cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D40053
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení práce autorem. 2. Seznámení s posudky. 3. Rozprava: krajně pravicoví novináři a vládní politika v letech 1938/39, zdroje druhorepublikového antisemitismu, rozdíly mezi autisemitickými postoji v česku-slovensku cze
dc.identifier.stag 34781
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account