Cesta císařského vyslance Josefa Klementa z Kounic po jižním Švédsku a Dánsku v létě 1776

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubeš, Jiří
dc.contributor.author Hřebíková, Veronika
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:17:37Z
dc.date.available 2019-09-25T05:17:37Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-06-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73972
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce pojednává o cestě císařského vyslance Josefa Klementa z Kounic, který byl vyslán zastupovat své suverény do Švédského království a strávil zde dva roky mezi lety 1775 až 1777. V průběhu této mise absolvoval poznávací cestu po jižním Švédsku, která je nosným tématem dané práce. Kounicova mise je zasazena do kontextu švédských dějin v 18. století a nechybí ani diplomatický kontext, který je demonstrován především na historii rodu Kouniců a habsbursko-švédských diplomatických vztazích v raném novověku. V závěru je absolvovaná cesta po historických provinciích Švédska komparována s dalšími cestopisy pojednávajícími o stejné oblasti. cze
dc.format 86 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject cestovní deníky cze
dc.subject Josef Klement z Kounic cze
dc.subject Švédsko cze
dc.subject 18. století cze
dc.subject diplomatická mise cze
dc.subject travel diary eng
dc.subject Joseph Clement von Kaunitz eng
dc.subject Sweden eng
dc.subject 18th century eng
dc.subject diplomatic mission eng
dc.title Cesta císařského vyslance Josefa Klementa z Kounic po jižním Švédsku a Dánsku v létě 1776 cze
dc.title.alternative Joseph Clemens von Kaunitz, an Imperial Envoy to Stockholm, and his Swedish and Danish Journey in the summer of 1776 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Prchal, Vítězslav
dc.date.accepted 2019-08-26
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with a journey of the imperial envoy Joseph Clemens von Kaunitz who was sent to the kingdom of Sweden and he spent two years between 1775 and 1777 there. During this mission he made a tour around the south of Sweden, which is the main topic of this work. Whithin the thesis, Kaunitz's mission is presented in the context of Swe-dish history of the 18th century. In addition there is also a diplomatic context, which is demon-strated primarily through the history of Kaunitz family and Habsburg-Swedish diplomatic relations in Early Modern Times. In the end, the journey around the historic provinces of Sweden is compared with other travel books dealing with the same region. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39977
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Predstavení tématu práce. 2. Rekapitulace posudků. 3. DIskuse na téma výpovědní hodnoty cestovního deníku Josefa Klementa z Kounic. 4. Naznačení dalších interpretačních možností zkoumaného pramene a představení širší pramenné základny vypovídající o životě Josefa Klementa z Kounic. cze
dc.identifier.stag 37231
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account