Teorie umění u Friedricha Nietzscheho

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prázný, Aleš
dc.contributor.author Stanislav, Vít
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:16:44Z
dc.date.available 2019-09-25T05:16:44Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-06-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73956
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na výklad umění v raném díle Friedricha Nietzscheho. Výchozím textem, z něhož práce čerpá, je Nietzscheho prvotina Zrození tragédie z ducha hudby (Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik) vydána roku 1872. Součástí práce budou i následující texty Nietzscheho raného období a sekundární literatura, která se tomuto tématu věnuje, zejména pak práce Finka, Mokrejše, Kaufmanna a Pippina. Práce se zaměřuje na význam umění a jeho smysl, jak ho chápal raný Nietzsche. cze
dc.format 40 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nietzsche, Friedrich cze
dc.subject filosofie cze
dc.subject umění cze
dc.subject Nietzsche, Friedrich eng
dc.subject philosophy eng
dc.subject art eng
dc.title Teorie umění u Friedricha Nietzscheho cze
dc.title.alternative Friedrich Nietzsche's Theory of Art eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sikora, Ondřej
dc.date.accepted 2019-08-28
dc.description.abstract-translated The main aim of the bachelor's thesis is to focus on the art in early Nietzsche's work. This thesis draws from the initial text involving his early writing: The Birth of Tragedy from the Spirit of Music (Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik) published in 1872. The final work includes Nietzsche's texts of early period and secondary literature which deals with this theme (especially works of Fink, Mokrejš, Kaufmann and Pippin). The importance of the art and it's sense from Nietzsche's view is this work devoted to. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39782
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Představení práce autorem. Přečtení posudků a diskuse nad připomínkami z posudku oponenta. cze
dc.identifier.stag 36946
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account