Studium kompozitních materiálů na bázi epoxidových pryskyřic a uhlíkových vláken

Show simple item record

dc.contributor.advisor Večeřa, Miroslav
dc.contributor.author Sedláček, Dominik
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:16:09Z
dc.date.available 2019-09-25T05:16:09Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73923
dc.description.abstract Práce se v teoretické části zabývá druhy, definicí a dělením kompozitů. Uvádí rozdílné typy výztuží a matric, se zaměřením na epoxidové matrice a uhlíková vlákna. Déle uvádí příklady úpravy povrchu vláken a rozdílného uspořádání vláken. V experimentální části se věnuje porovnání různých druhů uhlíkových tkanin. Jmenovitě Standardní uhlíkové tkaniny, tkaniny ze speadovanými prameny a jednosměrné pásy uhlíku. Na kompozitech, připravených z těchto tkanin byly provedeny mechanické zkoušky. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kompozitní materiály cze
dc.subject spreadovaný uhlík cze
dc.subject uhlíkový kompozit cze
dc.subject composite material eng
dc.subject spreading carbon eng
dc.subject carbon composite eng
dc.title Studium kompozitních materiálů na bázi epoxidových pryskyřic a uhlíkových vláken cze
dc.title.alternative Study of composite materials on a basis of epoxy resins and carbon fibers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-20
dc.description.abstract-translated In the theoretical part, the thesis deals with, types, definition and sorting of the composite. It lists different kinds of reinforcements and matrixes, focusing on epoxy matrix and carbon fiber. Next, the thesis illustrates examples of surface treatment and different fiber arrange-ments. In the experimental part, the thesis deals with comparing of different types of carbon fibers. Namely standard carbon fabrics, fabrics with spreading strands and one-way carbon bands. Mechanical experiments were performed on composites prepared out of these fabrics. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polymerní materiály a kompozity cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40241
dc.thesis.degree-program Anorganické a polymerní materiály cze
dc.description.defence Bakalář přednesl výsledky své bakalářské práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 37943
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account