Informovanost žen o metodách umělého ukončení těhotenství v prvním trimestru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dušková, Sabina
dc.contributor.author Skalová, Nikola
dc.date.accessioned 2019-08-15T18:59:43Z
dc.date.available 2019-08-15T18:59:43Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73868
dc.description.abstract Umělé ukončení těhotenství je jedním z nejvíce diskutovaných bioetických témat současnosti. Dle statistik je na světě až 41 % těhotenství neplánovaných a téměř polovina z nich (49 %) končí umělým ukončením těhotenství. Teoreticko-praktická bakalářská práce se zabývá představením aktuálních poznatků v oblasti farmakologických a chirurgických metod umělého ukončení těhotenství v I. trimestru a průzkumem informovanosti žen o daných metodách umělého ukončení těhotenství. Dále také zjišťuje, jakou metodu zabránění početí ženy používají a z jakého zdroje nejčastěji získávají informace o umělém ukončení těhotenství. cze
dc.format 59 s. + přílohy
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject farmakologická metoda cze
dc.subject chirurgická metoda cze
dc.subject informovanost žen cze
dc.subject Mifegyne a Mispregnol cze
dc.subject umělé ukončení těhotenství cze
dc.subject artificial termination of pregnancy eng
dc.subject pharmacological method eng
dc.subject Mifegyne and Mispregnol women's awareness eng
dc.title Informovanost žen o metodách umělého ukončení těhotenství v prvním trimestru cze
dc.title.alternative Awareness among women about methods of artificial termination of pregnancy in the first trimester eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Moravcová, Markéta
dc.date.accepted 2019-06-18
dc.description.abstract-translated Abortion is one of the most discussed bioethical topics of our time. According to statistics, up to 41 % of pregnancies are unplaned in the world, and almost half of them (49 %) end inartificial pregnancy. Theoretical and practical bachelor thesis deals with the introduction of current knowledge in the field of pharmacologica and surgical methods of abortion in the first trimester and the survey of women's awareness of given methods of abortion. It also examines what method of conception prevention women use and what source they most often learn from about abortion. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39349
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře minus Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Specifikujte úlohu porodní asistentky v péči o ženu s postabortivním syndromem. 2. Vysvětlete, proč je u položky č. 8 klasifikována jako správná pouze jedna odpověď (s. 42). 3. Čím se domníváte, že bylo ovlivněno rozložení respondentek v souvislosti se zvolenou metodou ukončení těhotenství ve Vašem vzorku? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 37742
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account