Kontakt matky a novorozence skin to skin po porodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Welge, Eva
dc.contributor.author Prchalová, Veronika
dc.date.accessioned 2019-08-15T18:59:42Z
dc.date.available 2019-08-15T18:59:42Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73866
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku, kdy je zdravé, donošené dítě od matky bezprostředně po porodu odděleno z důvodu prvního ošetření a na metodu skin to skin a její příznivé účinky, především na psychické i fyzické potřeby matky a dítěte. Výsledkem práce bude zjistit, zda je kontakt skin to skin přínosný pro matku a novorozence, dále zjištění případných bariér v praxi a následná edukace matek a personálu o prospěšnější metodě vytvořením informačního letáku o kontaktu skin to skin. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kontakt kůže na kůži cze
dc.subject skin to skin cze
dc.subject porod cze
dc.subject novorozenec cze
dc.subject brzký kontakt cze
dc.subject skin to skin contact eng
dc.subject skin to skin eng
dc.subject birth eng
dc.subject newborn eng
dc.subject early contact eng
dc.title Kontakt matky a novorozence skin to skin po porodu cze
dc.title.alternative Skin to skin contact between mother and baby after birth eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kašparová, Ilona
dc.date.accepted 2019-06-18
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focusing on the issue of performing first newborn check rather than supporting skin to skin contact between the mother and her newborn baby straight after the birth. The focus is on psychological and physical needs of the mother and her baby. The aim of this thesis is to determinate whether skin to skin contact is more favorable for the mother and her newborn baby. Furthermore, it will look at possible barriers in midwifery practice and look at educational tools such as information sheet for maternity staff as well as the mothers. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39347
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře minus Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak jste v dotazníku označila otázky, které mají více možných odpovědí? 2. Byli respondentky dostatečně informované o metodě skin to skin a jak jste jejich informovanost hodnotila? 3. Ve zdravotnickém zařízení, kde jste prováděla výzkum, realizují první ošetření novorozenecké (dětské) sestry nebo porodní asistentky na porodním sále? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 37740
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account