Pěstounská péče v rodinách homosexuálních párů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Píšová, Lenka
dc.contributor.author Majerová, Simona
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:45:33Z
dc.date.available 2019-06-18T10:45:33Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73803
dc.description.abstract Teoreticko-průzkumná bakalářská práce se zabývá problematikou pěstounské péče v rodinách homosexuálních párů. Práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na problematiku pěstounské péče a homosexualitu s poukázáním na reálné příběhy ze života homosexuálních párů. Průzkumná část je zaměřena na zjištění postojů pracovníků z orgánu sociálně - právní ochrany dětí, na pěstounskou péči v rodinách homosexuálních párů. V neposlední řadě je průzkum zaměřen na zájem homosexuálních párů o pěstounskou péči. cze
dc.format 79 s. (108 132)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pěstounská péče cze
dc.subject homosexuální páry cze
dc.subject orgán sociálně - právní ochrany dětí cze
dc.subject homosexualita cze
dc.subject foster care eng
dc.subject homosexual couples eng
dc.subject organ - social and legal protection of children eng
dc.subject homosexuality eng
dc.title Pěstounská péče v rodinách homosexuálních párů cze
dc.title.alternative Foster Care in Famillies Homosexual Couples eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šilarová, Karolína
dc.date.accepted 2019-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of foster care in families of homosexual couples. The thesis is divided into two parts, the theoretical part and the practical one. The theoretical part is focused on the issue of foster care and homosexuality with reference to real stories from the life of homosexual couples. The exploratory part focuses on the attitudes of workers from the organ of social and legal protection of children to foster care in homosexual couple families. Further the survey is focused on the interest of homosexual couples in foster care. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39434
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře minus Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Dokážete obhájit, zda jsou uvedené internetové zdroje spolehlivé z hlediska odbornosti a relevantnosti k danému tématu? 2. Jaké podněty Vás přiměly k nadefinování dotazníkové otázky č. 8? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá minus. cze
dc.identifier.stag 35512
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account