Výskyt mikroorganismů ve spermatu kanců a zamezení jejich růstu pomocí přírodních extraktů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožková, Iveta
dc.contributor.author Gančarčíková, Kateřina
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:44:50Z
dc.date.available 2019-06-18T10:44:50Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-07
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73786
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na mikroorganismy vyskytující se ve spermatu chovných kanců a zamezení jejich růstu pomocí přírodních extraktů. Nejdříve se zabývám kontaminací a výskytem mikroorganismů ve spermatu. Dále je v práci popsáno, jak se sperma odebírá, skladuje a jakými plnidly se sperma ředí a uchovává. V další části jsou shrnuty přírodní extrakty, které byly využity k inhibici mikroorganismů a k testování jejich toxicity na spermie. Mimo to je dále v praktické části zhodnocena i citlivost vybraných bakterií izolovaných z kančího spermatu na antibiotika. cze
dc.format 99 s. (131 061 znaků)
dc.format 99 s. (131 061 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 05.06.2022
dc.subject bakterie cze
dc.subject kančí sperma cze
dc.subject plnidla cze
dc.subject kontaminace cze
dc.subject přírodní extrakty cze
dc.subject bacteria eng
dc.subject boar sperm eng
dc.subject extenders eng
dc.subject contamination eng
dc.subject natural extracts eng
dc.title Výskyt mikroorganismů ve spermatu kanců a zamezení jejich růstu pomocí přírodních extraktů cze
dc.title.alternative The occurrence of microorganisms in boar semen and the prevention of their growth by natural extracts eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2019-06-05
dc.description.abstract-translated This diploma thesis focuses on microorganisms living in sperm of breeding boars and hindering their growth by the use of natural extracts. In the first part I focus on contamination and presence of microorganisms in the sperm. The second part of the thesis describes the process of sperm extraction, storage and types of extenders used for dilution and storage. The next part summarises natural extracts which were used to inhibit the microorganisms and for testing of their toxicity to sperms. Furthermore, the practical part of the thesis evaluates the sensitivity of selected bacteria extracted from boar sperm to antibiotics. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence <p>1. Prezentace výsledků diplomové práce.</p> <p>2. Diskuze k posudku vedoucího a oponenta diplomové práce.</p> <p>3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP.</p> cze
dc.identifier.stag 37608
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account