Veganství, jako životní styl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Retka, Tomáš
dc.contributor.author Raisová, Karolína
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:44:22Z
dc.date.available 2019-06-18T10:44:22Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-03-14
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73770
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaké životní aspekty motivují lidi k tomu, aby byli vegany. V teoretické části je vymezen pojem veganství, stručně je zmíněna historie tohoto způsobu stravování, jak v perspektivě celosvětové, tak i v kontextu české společnosti. Dále je pozornost věnována analýze veganství, jako životního stylu, který je nedílnou součástí identity veganů. V praktické části bakalářské práce jsou analyzována a interpretována data, která byla získána prostřednictvím kvalitativního výzkumu, konkrétně polostrukturovaných rozhovorů vedených se sedmi vegany. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ekologie cze
dc.subject etika cze
dc.subject hodnoty cze
dc.subject identita cze
dc.subject maso cze
dc.subject mléko cze
dc.subject vegani cze
dc.subject veganství cze
dc.subject zvířata cze
dc.subject animals eng
dc.subject ecology eng
dc.subject ethics eng
dc.subject identity eng
dc.subject meat eng
dc.subject milk eng
dc.subject values eng
dc.subject vegans eng
dc.subject veganity eng
dc.title Veganství, jako životní styl cze
dc.title.alternative Veganism, as a lifestyle eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hájková, Lucie
dc.date.accepted 2019-05-21
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis was to find out whitch life aspects motivace people to become vegans. In the theoretical part is defined the koncept of veganism, briefly mentioned the history of this way rating, both in the global prespective and in the kontext of Czech society. Attention i salso paid to he analysis of veganism as a lifestyle that is an integral part of the vegan identity. In the practical part of the bacherol thesis are analyzed and interpreted data, which were obtained trought qualitative research, namely semi-structured interview conducted with seven vegans. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39016
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě řádně připravena. Prokázala zájem a zainteresovanost o dané téma. Odpověděla na dotazy položené členy komise i v posudcích. cze
dc.identifier.stag 36144
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account