Reflexe působení skupiny SILVER A: pohled sociální antropologie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Boukal, Tomáš
dc.contributor.author Vacek, Tomáš
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:44:06Z
dc.date.available 2019-06-18T10:44:06Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73764
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá reflexí operace SILVER A z pohledu sociální antropologie. Teoretická část vysvětluje pojmy jako SILVER A, vlastenectví, identita nebo kolektivní paměť. Nedílnou součástí této práce je pohled dnešní společnosti na operaci SILVER A. Práce je založená na kvalitativním výzkumu, který zahrnoval převážně rozhovory, a na studiu odborné literatury. Výzkum byl prováděn převážně na Pardubicku a okolí. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject SILVER A cze
dc.subject vlastenectví cze
dc.subject identita cze
dc.subject kolektivní paměť cze
dc.subject Silver A eng
dc.subject patriotism eng
dc.subject social identity eng
dc.subject collective memory eng
dc.title Reflexe působení skupiny SILVER A: pohled sociální antropologie cze
dc.title.alternative Reflection of SILVER Group A: view of Social Anthropology eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kašpar, Oldřich
dc.date.accepted 2019-05-27
dc.description.abstract-translated Focus of this bachelor thesis is reflection of operation Silver A from point of view of social anthropology. Theoretic part is explaining consepts such as Silver A, patriotism, social identity or collective memory. One of the most important part of this work is "How people of these days" are looking at Silver A issue. This thesis is based on qualitative research mainly interviews and knowledge from specialised literature. Research was executed mostly in region of Pardubice. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39199
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Student krátce představil svou bakalářskou práci. Členové komise prezentovali posudky vedoucího a oponenta práce. Student odpověděl na otázky členů komise. cze
dc.identifier.stag 36974
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account