Feminist Issues and Gender Roles in the Wonder Woman Comics

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bubíková, Šárka
dc.contributor.author Bohatová, Andrea
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:43:55Z
dc.date.available 2019-06-18T10:43:55Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-03-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73761
dc.description.abstract The paper analyzes the Wonder Woman comics in terms of feminism and gender roles. The comics are examined from the viewpoint of the feminist literary criticism in several aspects, themes of war and mythology, bondage, her appearance, origin, and characters. It also studies its further development in the Silver, Bronze and Modern Age of comic books. eng
dc.format 83 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject comics eng
dc.subject gender eng
dc.subject feminism eng
dc.subject femininity eng
dc.subject masculinity eng
dc.subject Wonder Woman eng
dc.subject komiksy cze
dc.subject gender cze
dc.subject feminismus cze
dc.subject ženskost cze
dc.subject mužnost cze
dc.subject Wonder Woman cze
dc.title Feminist Issues and Gender Roles in the Wonder Woman Comics eng
dc.title.alternative Feminismus a gender v komiksu Wonder Woman cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Roebuck, Olga
dc.date.accepted 2019-05-30
dc.description.abstract-translated Tato práce se zabývá analýzou komiksu Wonder Woman z hlediska feminismu a genderových rolí. Práce analyzuje komiks z pohledu feministické literární kritiky a studuje několik aspektů, témata války a mytologie, svazování, její vzhled, původ a postavy komiksu. Rovněž se zabývá dalším vývojem tohoto komiksu ve stříbrné, bronzové a moderní éře komiksu. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglická filologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39044
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence Studentka stručně představila závěry své práce. Hodnotitelé se v posudcích shodli, vzhledem k tomu, že studentka u obhajoby odpověděla uspokojivě, ale nikterak oslnivě, komise nakonec hodnotí práci a vystoupení jako velmi dobré cze
dc.identifier.stag 37290
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account