Analýza a optimalizace logistických procesů ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Široký, Jaromír
dc.contributor.author Koutník, Ondřej
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:43:39Z
dc.date.available 2019-06-18T10:43:39Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad). Práce bude přístupná od 1.6.2022. cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73755
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou a optimalizací logistických procesů ve vybrané společnosti, která působí v oboru automobilového průmyslu jako dodavatel první úrovně. První část bude zaměřena na představení společnosti. Následně se představí používaný koncept dopravy a bude provedena analýza procesů zejména na vstupu a výstupu ze skladu. V návrhové části budou představeny návrhy, které vybraná slabá místa optimalizují. Tyto návrhy budou zaměřeny na reálné použití v praxi. Vyhodnocení pak bude provedeno i z pohledu praktických zkušeností autora přímo ze zkoumané společnosti. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 1.6.2022. cze
dc.subject automobilový průmysl cze
dc.subject doprava cze
dc.subject logistika cze
dc.subject inteligentní parkoviště cze
dc.subject skladování cze
dc.subject automotive eng
dc.subject inteligent parking system eng
dc.subject logistics eng
dc.subject transport eng
dc.subject warehousing eng
dc.title Analýza a optimalizace logistických procesů ve vybrané společnosti cze
dc.title.alternative Analysis and optimisation of logistic processes in chosen company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hozák, Josef
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated The master thesis will be focused on analysis and optimization of logistics processes in selected company, which is operating in automotive industry as 1st tier supplier. In first part of this work will be the company introduced in general. Afterwards will be introduced the main concept used for transportation and inbound and outbound processes will be analysed. In proposal part will be introduced proposes which are optimizing weak parts of choosen processes. The outcome will be directed into practice and real using. In evaluation will be also author's experience from observed company considered. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39513
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl otázky státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 38282
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account