Možnosti zavedení linky MHD do ulice Na Labišti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr
dc.contributor.author Jelínek, Tomáš
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:43:38Z
dc.date.available 2019-06-18T10:43:38Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73754
dc.description.abstract Cílem práce je analýza možností zavedení linky MHD do ulice Na Labišti v Pardubicích. V Práci bude provedena analýza přepravního potenciálu, vytipována vhodná trasa a místa pro umístění zastávky, včetně dopadu na statickou dopravu. Dále budou zjištěny možnosti zapojení této zastávky do současného systému MHD v Pardubicích. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject MHD cze
dc.subject terminály cze
dc.subject zastávky MHD cze
dc.subject linky MHD cze
dc.subject spoje cze
dc.subject public transport eng
dc.subject terminals eng
dc.subject public transport bus-stops eng
dc.subject public transport lines eng
dc.subject connection eng
dc.title Možnosti zavedení linky MHD do ulice Na Labišti cze
dc.title.alternative Possibilities of introduction of the public transport line to Na Labišti street eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Cihlo, Ladislav
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to analyze the possibilities of introducing the public transport line to Na Labišti street in Pardubice. The work will analyze the transport potential, identify suitable way and public transport bus-stops, including the impact on static transport. In addition, the possibilities of connecting this stop to the current public transport system in Pardubice will be identified. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39584
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl otázky státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 38280
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account