Kinematika paže robota ABB YuMi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cvejn, Jan
dc.contributor.author Míšenský, Milan
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:42:32Z
dc.date.available 2019-06-18T10:42:32Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73718
dc.description.abstract Cílem této práce bylo vytvoření souboru programů v jazyce MATLAB, které budou řešit problém přímé a inverzní kinematiky pro paži robota ABB YuMi. Pro kalibraci parametrů modelu bylo využito měřených hodnot pozice reálného robota. Funkce navržených programů jsou demonstrovány na vybraných příkladech. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject robot cze
dc.subject kinematika robota cze
dc.subject geometrický model cze
dc.subject návrh SW cze
dc.subject systém MATLAB cze
dc.subject robot eng
dc.subject robot kinematics eng
dc.subject geometric model eng
dc.subject SW design eng
dc.subject software MATLAB eng
dc.title Kinematika paže robota ABB YuMi cze
dc.title.alternative Kinematics of robot arm ABB YuMi eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Chaloupka, Josef
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated The aim of this study was to develop a set of programs that will solve the problem of direct and inverse kinematics for ABB YuMi robot arm. The programs are created in MATLAB. To calibrate the model parameters, measured values of position of a real robot were used. Functionality of designed programs are demonstrated on selected examples. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D39798
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem bylo vytvoření souboru programů v jazyce MATLAB, které budou řešit problém přímé a inverzní kinematiky pro paži robota ABB YuMi. Výsledky byly demonstrovány v grafické podobě s využitím sestrojeného geometrického modelu robota. Pro upřesnění hodnot geometrických parametrů mělo být využito měřených hodnot pozice referenčního bodu reálného robota. Všechny úkoly diplomové práce byly splněny. Výsledky jsou využitelné zejména pro výzkumné účely, v souvislosti s modelováním a návrhem řízení robotů s kinematickou strukturou podobnou ABB YuMi. cze
dc.identifier.stag 37021
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account