Základní rizika předčasných úmrtí v evropských zemích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacáková, Viera
dc.contributor.author Žáková, Nikola
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:41:45Z
dc.date.available 2019-06-18T10:41:45Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-04-30
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73702
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá základními riziky předčasných úmrtí osob mladších 65 let v Evropských zemích. V práci jsou posuzovány a kvantifikovány vybrané rizikové faktory, kterými jsou sociální a ekonomická rizika, osobní rizikové faktory, rizika financování zdravotnictví a rizika kvality zdravotní starostlivosti při využití vícerozměrných statistických metod. cze
dc.format 71 s.
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Předčasná úmrtnost cze
dc.subject syntetická proměnná cze
dc.subject Spearmanův koeficient pořadové korelace cze
dc.subject shluková analýzy cze
dc.subject Premature mortality eng
dc.subject synthetic variable eng
dc.subject Spearman's rank correlation coefficient eng
dc.subject cluster analysis eng
dc.title Základní rizika předčasných úmrtí v evropských zemích cze
dc.title.alternative The basic risk of premature death in the European countries eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jindrová, Pavla
dc.date.accepted 2019-06-05
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the basic risks of premature death of people under 65 in European countries. Selected risk factors are assessed and quantified, which are social and economic risks, personal risk factors, health financing risks and health care quality risks using multidimensional statistical methods. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství: Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence <p>Studentka představila komisi diplomovou práci s názvem Základní rizika předčasných úmrtí v evropských zemích. Cílem práce bylo na základě metod vícedimenzionálního porovnávání specifikovat nejčastější příčiny předčasných úmrtí v evropských zemích a základní faktory těchto úmrtí. Studentka zodpověděla následující otázky: Doplňte název publikace, která Vám vypadla ze seznamu literatury. Na základě Vašich analýz je situace v postkomunistických zemích nelichotivá s ohledem na rizika předčasných úmrtí. Jaká by byla Vaše doporučení ke zlepšení této situace? Mají všechny ukazatele v reálu stejnou váhu? Cíl práce byl splněn.</p> cze
dc.identifier.stag 36704
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account