Pojištění motorových vozidel v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jindrová, Pavla
dc.contributor.author Horáková, Petra
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:41:36Z
dc.date.available 2019-06-18T10:41:36Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73698
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá dvěma pojistnými produkty na českém pojistném trhu, a to pojištěním za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijním pojištěním. Práce je zaměřena na historii těchto typů pojištění a dále se specializuje na jejich charakteristiku, význam a popis. Druhá část je věnována statistickým ukazatelům v oblasti povinného ručení, pojišťovnám v ČR, jejich podílu na trhu a nabídce pojištění vzorovým subjektům. Poslední část práce je orientována na analýzu pojištění u Allianz pojišťovny, a. s. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pojištění motorových vozidel cze
dc.subject povinné ručení cze
dc.subject pojištění odpovědnosti z provozu vozidla cze
dc.subject havarijní pojištění cze
dc.subject český pojistný trh cze
dc.subject pojišťovny cze
dc.subject motor vehicle insurance eng
dc.subject car insurance eng
dc.subject liability insurance eng
dc.subject damage caused by vehicle operation eng
dc.subject accident insurance eng
dc.subject Czech insurance market eng
dc.subject insurance companies eng
dc.title Pojištění motorových vozidel v České republice cze
dc.title.alternative Motor vehicle insurance in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-05-29
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with two insurance products in the Czech insurance market, namely liability insurance for damage caused by vehicle operation and accident insurance. The work is focused on the history of these types of insurance and also specialises in their characteristics, meaning and description. The second part is devoted to statistical indicators in the area of liability insurance, insurance companies in the Czech Republic, their market share and insurance offer to established subjects. The last part of the thesis concentrates on the insurance analysis at Allianz pojišťovna, a. s. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D40266
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka představila komisi bakalářskou práci s názvem Pojištění motorových vozidel v České republice. Cílem práce bylo analyzovat povinné ručení a havarijní pojištění v ČR. Součástí práce byla analýza historického vývoje a současného stavu těchto typů pojištění, porovnání nabídek u pojišťoven na českém pojistném trhu a analýza těchto typů pojištění u vybrané pojišťovny. Studentka zodpověděla následující otázky: Jaký je Váš názor na sjednávání havarijního pojištění, případě doplňkových připojištění? Jsou některá z těchto pojištění taková, abyste doporučila všem majitelům vozidel je uzavřít? Jaká jsou zvýhodnění, když probíhá pojištění beze škody? Existuje nějaký limit ke snížení pojistného? Jak do Vaší problematiky zasahuje peer to peer pojištění? Cíl práce byl splněn. cze
dc.identifier.stag 36711
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account