Aplikovatelnost zahraničních portlandských cementů v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánek, Vladimír
dc.contributor.author Drajer, Martin
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:40:20Z
dc.date.available 2019-06-18T10:40:20Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73674
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá aplikovatelností zahraničních portlandských cementů v České republice. V experimentální části je zachycena výroba a ošetřování zkušebních těles, stanovení pevnostních charakteristik, dob tuhnutí a kompatibility cementu s vybranými superplastifikátory. V závěru práce je porovnání a vyhodnocení celého experimentu. cze
dc.format 88 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject portlandský cement cze
dc.subject výroba cementu cze
dc.subject pevnost v tlaku cze
dc.subject pevnost v tahu za ohybu cze
dc.subject tuhnutí cementu cze
dc.subject Portland cement eng
dc.subject production of cement eng
dc.subject compressive strength eng
dc.subject tensile strength in bending eng
dc.subject solidification of cement eng
dc.title Aplikovatelnost zahraničních portlandských cementů v České republice cze
dc.title.alternative The applicability of foreign Portland cement in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Skotal, Václav
dc.date.accepted 2019-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with applicability of foreign Portland cement in the Czech Republic. In the experimental part is described production and treatment of test specimens, determination of strength properties, solidification of cement and cement compatibility with selected superplasticizers. In the conclusion is a comparison and evaluation of the whole experiment. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39990
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 36245
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account