Marie Kornelová - historická biografie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lenderová, Milena
dc.contributor.author Ronovská, Diana
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:40:13Z
dc.date.available 2019-06-18T10:40:13Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73673
dc.description.abstract Diplomová práce seznamuje čtenáře s životem a literárním dílem spisovatelky, překladatelky a učitelky Marie Kornelové, vlastním jménem Marie Hrubešové. Práce ji zobrazuje jako samostatnou ženu v průběhu velké části 20. století. První část práce je věnována postavení žen ve společnosti, kontextu doby, kdy Kornelová žila. Druhá část je zaměřena na život spisovatelky a překladatelky. Nalezneme zde vyrovnávání se Kornelové s dobovými poměry, údělem spisovatelky, těžkou prací překladatelky, ale také vřelé přátelství s dvojicí spisovatelů, a to s Jaromírem Johnem (vlastním jménem Bohumilem Markalousem) a Helenou Šmahelovou. Práce obsahuje i citace z dopisů, aby náhled do života Kornelové byl komplexní. cze
dc.format 113 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kornelová-Hrubešová, Marie cze
dc.subject ženy cze
dc.subject gender cze
dc.subject spisovatelky cze
dc.subject překladatelky cze
dc.subject Kornelová-Hrubešová, Marie eng
dc.subject women eng
dc.subject gender eng
dc.subject writers eng
dc.subject translators eng
dc.title Marie Kornelová - historická biografie cze
dc.title.alternative Marie Kornelová - historical biography eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Stráníková, Jana
dc.date.accepted 2019-06-04
dc.description.abstract-translated My thesis informs the reader about the life and work of writer, translator and teacher, Marie Hrubešová, known as Marie Kornelová. The work shows her as an independent woman in the course of most of the 20th century. The first part of the paper focuses on the position of women in the society, in the context of the time when M. Kornelová lived. The second part looks on her life as a writer and translator. There we can see how she coped with the circumstances, her lot as a writer, the difficult task of translating, and also read about her affectionate friendship with a couple of writers, Jaromír John (born as Bohumil Markalous) and Helena Šmahelová. The paper includes quotations from letters to give a more complex insight in Mrs Kornelová´s life. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Gender history cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39114
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení tématu, metodologie a badatelských výsledků. 2. Seznámení s posudky. 3.Rozprava nad posudky: rodinné zázemí autorky, překladová činnost autorky, její tvorba v dobovém kontextu cze
dc.identifier.stag 37224
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account