Epilepsie a režimová opatření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ochtinská, Hana
dc.contributor.author Kopřivová, Eva
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:39:22Z
dc.date.available 2019-06-18T10:39:22Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73652
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje problematice onemocnění epilepsie a režimovým opatřením. V teoretické části je popsáno onemocnění epilepsie, její historie, typy záchvatů, diagnostika a formy léčby. Další část se zabývá režimovými opatřeními u tohoto onemocnění. Vliv na pracovní, osobní život nemocných a nutné opatření v rámci bezpečnosti nemocných. V průzkumné části byla použita metoda kvantitativního sběru dat - dotazník, který vyplňovali respondenti s již diagnostikovanou epilepsií. Cílem bylo zjistit oblasti omezení běžného života pacientů s epilepsií v souvislosti s dodržováním režimových opatření. cze
dc.format 60 s.,17 s. obr.příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject epilepsie cze
dc.subject epileptické záchvaty cze
dc.subject režimová opatření cze
dc.subject sport cze
dc.subject epilepsy eng
dc.subject epileptic races eng
dc.subject modular measures eng
dc.subject sport eng
dc.title Epilepsie a režimová opatření cze
dc.title.alternative Epilepsy and regime measures eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Růžičková, Petra
dc.date.accepted 2019-06-17
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the problem of epilepsy disease and regime measures. The theoretical part describes the epilepsy disease, its history, types of seizures, diagnostics and forms of treatment. The next part deals with regime measures in this disease. Influence on working, personal life of patients and necessary measures in patient safety. In the exploratory part was used the method of quantitative data collection, the questionnaire, which was filled in by respondents already diagnosed with epilepsy. The aim was to find out the areas of limitation of common life of patients with epilepsy in connection with adherence to regimen measures. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39457
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: C Hodnocení oponenta: C Doplňující otázky k obhajobě: 1. Vaším dotazníkovým šetřením jste zjistila, že nikdo z respondentů nezná žádné občanské sdružení, spolek či časopis pro epileptiky. Domníváte se, že je edukace v této oblasti dostatečná nebo je třeba ji zlepšit a jak? 2. Výstupem vaší práce je informativní prezentace pro pacienty, uvažujete, kde by tento edukační materiál mohl být využit? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 38263
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account