Nová koncepce dopravní obslužnosti Kopřivnice a okolí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Vymětal, Daniel
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:49:36Z
dc.date.available 2019-06-18T08:49:36Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73596
dc.description.abstract Tato práce je zaměřená na oblast Kopřivnice a jeho okolí. Následně popisuje dopravní infrastrukturu, která se v této oblasti nachází. Poté se snaží definovat hlediska, podle kterých bude provedena analýza na daném území. Tuto analýzu dále vyhodnocuje a sestavuje list obcí podle jejich atraktivity, kterou posléze využije k definování tří kategorií obcí z pohledu dopravní funkce. Mezi obcemi nejvyššího významu poté analyzuje přepravní vztahy. Následně definuje kategorie linek a přechází k linkotvorbě. Závěrem dochází k vyhodnocení varianty. cze
dc.format 88 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject atraktivita sídla cze
dc.subject analýza regionu cze
dc.subject dopravní obslužnost cze
dc.subject Kopřivnice cze
dc.subject linkotvorba cze
dc.subject attractivity of municipality eng
dc.subject region analysis eng
dc.subject transport services eng
dc.subject Kopřivnice eng
dc.subject set up the lines eng
dc.title Nová koncepce dopravní obslužnosti Kopřivnice a okolí cze
dc.title.alternative New concept of transport services in Kopřivnice region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vacík, Jindřich
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated This work tries to define the area of interest and define its boundaries. It then describes the transport infrastructure in this area. Then it tries to define the aspects that will be used within the analysis of area. This analysis is further evaluated and compiled by a list of municipalities according to their attractiveness, which they then use to define three categories of municipalities from the perspective of transport function. It analyzes transport relations between the most important municipalities. It defines the line categories and sets up the individual lines. Finally, the variant is evaluated. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39597
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky kladené státní zkušební komisí. cze
dc.identifier.stag 38306
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account